GMH/ÍNDICE A-Z

338

agosto, 4

Xoán da Granxa, morador en Seixalbo, recibe prestados do xastre Ares Fernández 150 mrs. que devolverá en catro moios de viño. (fol. 104)

He paga e foy dada por
Ares Fernandes alfayate nehuna.

(En este día Joan da Granja, morador en Seixalvo, reçebeu enprestados de Ares Fernandes alfayate, vesiño d’Ourense, çen \çinqoeenta/ mrs. branca en tres dños., por los quaes ditos çen \e çinqoeenta/ mrs. se obrigou delos encher en viño boon a dorna, nen a mayor valía nen a menor e de lle dar quatro moyos de viño de lagar, e se mays valen estes ditos quatro moyos de viño que estes çento e çinqoeenta mrs. que lle día o mays en dños., se menos que lle día o dito Joan da Granja o mays en viño forro e quite de alcavala etç. Obrigaçon forte e firme por sy e por seus beens, penna çinqo mrs. etç. Tests. Rodrigo de Sandoval, Afonso de Gonçalvo Yanes et Afonso do Ponton)*.