GMH/ÍNDICE A-Z

535b
1434s/d
Agrégase como condición do foro o compromiso do dito Afonso Ares de facer cobrar ao mordomo do Cabido 80 mrs. que se deben de atrasos, descontándoos a Lois González das Tendas. (fols. 166v-167)

Et logo en este dito día e ora e por estas tests. o dito Afonso Ares e Loys Gonçalves foy posto condiçon ontre elles que por rason que lle eran devidos dos foros dos annos oyteenta mrs., por ende o dito Afonso Ares se obrigou de faser reçeber os ditos LXXX .- a Gonçalvo Garçia mordomo do cabido (fol. 166v)

que os reçebese en conta ao dito Loys Gonçalves en todo o mes de janeiro en pago dos foros que deve ao cabiidoo e non los pagando ou fasendo reçeber en conta que este aforamento seja en sy nehuun.