GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

E2-29
1435, xuño, 10
O procurador demanda ao xuíz Pedro Fernández que emita sentenza en certos preitos que afectan aos procuradores e libre o diñeiro para o efecto. (fol. 13)
En este dito dia tomou testemunyo o dito procurador contra Pero Fernandes juis, que dese sentença ennos pleytos dos procuradores e que lle dese dños. para se libraren e ordenaren as ditas sentenças, senon que protestava etç. et
o dito Pero Fernandes diso que o desen con sua resposta. Tests. os sobre ditos.