GMH/ÍNDICE A-Z

733
1373, maio, 14. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo afóranlle a María Eanes, monxa da terceira orde, unha casa nas Degradas por cinco marabedís anuais mais a renda que pola devandita casa lles corresponde aos capeláns.
MADRID, AHN, Cód. 420 B, fol. 14r.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos, lo dayan, et cabidoo da iglesia de Lugo estando iuntados en cabidoo por campaa taniuda enno coro desa iglesia, segundo avemos de custume, con outorgamento de dom Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça, rendeyro dos aniversarios da dita iglesia, que esta presente et outorgante, damos aforo a vos Maria Eanes, frayra da terçeyra orden por en vosa vida, a nosa casa que esta a as Degraadas, a par das casas en que ora mora Arias Ferrnandes, coengo de Lugo, enna qual casa suya morar Aldara das Candeas, vosa madre, et vos avedes a teer la dita casa feyta en boo estado et repararla do que ouver mester, et que dedes, de cada anno, de foro dela a o rendeyro dos ditos aniversarios, çinquo moravedis de dineyros miudos, et pagardes-los segundo pagaren as outras rendas et foros desta iglesia de Lugo, et pagardes mays, de cada ano, a renda que os cappellaes desta iglesia de Lugo an en esa casa; et a voso finamento que a dita casa fique livre et quita feyta et desenbargada a os ditos aniversarios con todos los boos paramentos que y foren feytos.

Et eu, a dita Maria Eanes, que estou presente, asy reçebo o dito foro da dita casa, et obligo todos meus bees para o comprir et pagar en todo commo dito he.

Et nos, lo dito dayan, et cabidoo asy vos lo outorgamos. Et que esto seia çerto nos as partes rogamos a Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo, que fesese desto duas cartas en hun tennor.

Feytas en Lugo, XIIIIº dias de mayo, era de mill et quatroçentos et onse annos.

Testemoyas que foron presentes: dom Ruy Ferrnandes, dayan de Lugo; don Gonçalvo Eanes, chantres; dom Rodrigo Afonso, arçidiago de Deça; don Pedro Arias, arçidiago de Triacastella; dom Ruy Gonçalves, mestrescolla; Tomas Gonçalves, Fernando Peres, Arias Peres, Arias Ferrnandes, coengos, ts., et outros.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo por lo obispo dese lugar, a esto fui presente et a pitiçon das partes esta carta aqui fis scripvir en minna presença et aqui puge meu signal.