GMH/ÍNDICE A-Z

001c
1457

IIIJº(10R)32

pan style="font-weight: bold; ">-1-pan>

pan style="font-weight: bold; ">pan>

Ẽno porto de Rriãjo, xxvij djas de desenbro, ano4 de JM CCCCº KVIJ anos4. / Este dia se obligou Ferrnand Munjs de Deyra, morador en Sã Viçenço4 de Sespoón33, por dar e pagar / a Afpan style="font-style: italic; ">opan>nso34 Pereyreyros, morador ẽno dito porto, qpan style="font-style: italic; ">uipan>nẽtos e çinqpan style="font-style: italic; ">upan>oenta morpan style="font-style: italic; ">auidíspan> vellos / que del rreçebja prestados, e en rrasõ da paga rrenũçió as leys que falã / en rrasõ dela; obligouse de llos dar e pagar35 en çinco anos4 / primeyros siguintes en esta maneyra: en cada hũu ano4 hũa36 pjpa de vjno á dorna / de XXVJ canadas vellas pan style="font-style: italic; ">epan> mays húa fanega de pã, medjo mjllo e / medjo çẽteo, porla medida de Rriãjo, posto en súa casa, vendido pan style="font-style: italic; ">epan> apreçiado / en çento e des mpan style="font-style: italic; ">opan>rpan style="font-style: italic; ">auidípan>s, pan style="font-style: italic; ">epan> outro tãto en cada hũu dos ditos anos4 fasta ser / cõppan style="font-style: italic; ">ripan>dos37 os ditos çinco anos4 pan style="font-style: italic; ">epan> pagados os ditos DL pan style="font-style: italic; ">morauidíspan>, so pena do / dobro. Obligouse cõ todos seus bjẽs pan style="font-style: italic; ">epan> rrenũçiou as leys e deu poder / a las justpan style="font-style: italic; ">ipanpan style="font-style: italic; ">ipan>as e38 outpan style="font-style: italic; ">opan>rgou carta firme. Tepan style="font-style: italic; ">stigpan>os: Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n do Barral e Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n / Pereyreyros e Johán Peres da Pera do Outeyro, vepan style="font-style: italic; ">siñpan>os do dito lugar.

 

___

32 O fol. 9R está en branco agás dúas liñas escritas por outra man na marxe dereita nas que se le pan style="font-style: italic; ">muy noble e vertuoso señor / vertuosopan> e mais outras dúas palabras ilexibles; pan style="font-style: italic; ">noblepan> leva un trazo por riba. O fol. 9V tamén está en branco agás tres liñas doutra man con letra procesal e de difícil lectura; a tinta está moi apagada, pero pódese ler pan style="font-style: italic; ">Extraejs o foro que fiso Johán Parispan>, canónigo, a pan style="font-style: italic; ">Jopan>hápan style="font-style: italic; ">npan>
pan style="font-style: italic; ">d'Avanpan>queyro / pan style="font-style: italic; ">morador de Noyapan> e non se le máis ata que remata pan style="font-style: italic; ">por ante Álupan>apan style="font-style: italic; ">ro Peres.pan>

 

____________pan class="doc_pe">pan>

pan class="doc_pe">33. De pan style="font-style: italic; ">Sespoonpan> está entreliñado.
34. Despois está riscado pan style="font-style: italic; ">Pereyreyrospan>.
35. Despois está entreliñado pan style="font-style: italic;">epan>; na liña está riscado pan style="font-style: italic;">en esta manepan>yrpan style="font-style: italic;">a.pan>
36. Antes está riscado pan style="font-style: italic;">dos ditopan>.
37. Está escrito pan style="font-style: italic;">copdospan> cun trazo por riba.
38. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">dou capan>
pan>.