GMH/ÍNDICE A-Z

030
1457

pan style="font-weight: bold; ">-30-pan>

Arrẽdampan style="font-style: italic; ">enpan>to.

En Span style="font-style: italic; ">anpan> Tomé do Mar, VIIJº días do dito mes e ano4. Sueyro Gomes pan style="font-style: italic; ">epan> súa moller, doña Juana4 / de Luna, cõ súa liçençia, outorgarõ que deujã a Pero Cruu4, juís de Põtevedra, çinco mjll mpan style="font-style: italic; ">opan>rpan style="font-style: italic; ">auidípan>s /  vellos que mõtou en çerta seda que del conprarõ; para a paga dos quaes lle derõ e outpan style="font-style: italic; ">orpan>garõ / en rrẽta o seu logar de Ozo da Torre, ẽna aquela cõtía que Sueyro Gomes vyr que seja / bõo que se descõte en cada ano4, e que leue pã pan style="font-style: italic; ">epan> vjno pan style="font-style: italic; ">epan> frutos pan style="font-style: italic; ">epan> rrentas do dito logar / fasta ser pago dos ditos V M mpan style="font-style: italic; ">opan>rpan style="font-style: italic; ">auidípan>s; e que dándolle os ditos pan style="font-style: italic; ">morauidíspan> ao dja de Span style="font-style: italic; ">anpan>ta Mpan style="font-style: italic; ">arípan>a de / agosto que seja tiúdo de os tomar e lle deixar seu logar desẽbargado; outpan style="font-style: italic; ">orpan>garõ / carta firme, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>. Tpan style="font-style: italic; ">estigopan>s: Gpan style="font-style: italic; ">onçalupan>o Mariño pan style="font-style: italic; ">epan> Ares de Leys4, escudpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os do dito señor Sueyro Gomes.

_______

4. Leva un trazo sobre a palabra.