GMH/ÍNDICE A-Z

031
1457

pan style="font-weight: bold; ">-31-pan>

Este dja o dito señor Sueyro Gomes se obligou4 que se nõ dese os ditos mpan style="font-style: italic; ">opan>rpan style="font-style: italic; ">auidípan>s ao dito Pero / Cruu4 ao dito praso, de[ue]104 dar a dita súa moller en cada ano4 outra tãta rrẽta de pã pan style="font-style: italic; ">epan> vjno / como4 ouvese ẽno dito lugar. Tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os: os ditos. //

_________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
104. Está escrito pan style="font-style: italic;">depan>.