GMH/ÍNDICE A-Z

052
1457

XIIJ (19R)

pan style="font-weight: bold; ">Julljopan>

pan style="font-weight: bold; ">-52-pan>

En Leýño, tres días de julljo de LVIJ anos4. Como4 eu Pedro de Teayo, fillo / de Gpan style="font-style: italic; ">onçalupan>o de Teayo, morador ẽna Cruña, vendo a vós, Pero de Ben, pan style="font-style: italic; ">epan> a Tpan style="font-style: italic; ">areyipan>a Oanes, vosa moller, / moradores en Barral de Beejo, que he ẽna freigpan style="font-style: italic; ">repan>sja de Sã Gião de Leýño, pan style="font-style: italic; ">epan> / a vosas boses; cõbén a saber: os tres çelemjs de pã que eu ey ẽno casal / de Apan style="font-style: italic; ">fonspan>o Grande de Pegigeyro, que o dito Apan style="font-style: italic; ">fonspan>o Grande ouvo pan style="font-style: italic; ">epan> lle fincou por bos de seu aboo4, Apan style="font-style: italic; ">fonspan>o Beturro, os quaes ditos tres çelemjs de pã a mj perteesçen / por bos de meu padre, Gpan style="font-style: italic; ">onçalupan>o de Teayo, e de mjña aboa4, Mariña Brãca, / os quaes sõ porla medida que a mj soýã de pagar por preço pan style="font-style: italic; ">epan> cõtía / de çent4  pan style="font-style: italic; ">morauidíspan> vellos, que por vós pan style="font-style: italic; ">epan> en voso nome4 me dou pan style="font-style: italic; ">epan> pagou en / Rriãjo Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n Seco en hũa dobra d'ouro crusada, de que me outorgo por / ben pago, pan style="font-style: italic; ">epan> en rrasõ da paga rrenũçio las leys que falã dela, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>; / pan style="font-style: italic; ">epan> oblígome4 cõ todos meus bees de voslos faser çertos pan style="font-style: italic; ">epan> desẽbar/gados en todo tepan style="font-style: italic; ">npan>po, so pena4 do dobro da dita cõtía, e desde agora / me parto e qpan style="font-style: italic; ">uipan>to de jur, teẽça pan style="font-style: italic; ">epan> posesiõ pan style="font-style: italic; ">epan> señorío que eu ey aos / ditos IIJ çelemjs de pã, pan style="font-style: italic; ">epan> poño pan style="font-style: italic; ">epan> apodero ẽno jur pan style="font-style: italic; ">epan> posesiõ pan style="font-style: italic; ">epan> señorío / deles a vós, o dito Pero de Ben, pan style="font-style: italic; ">epan> a vosa moller, Tpan style="font-style: italic; ">areyipan>a Oanes, pan style="font-style: italic; ">epan> a vosas boses / pan style="font-style: italic; ">epan> herdeiros que sejã vosos deste153 dja en adeante, para vender, trocar, / enpenar, cõcãbiar pan style="font-style: italic; ">epan> faser deles pan style="font-style: italic; ">epan> en eles o que vós qpan style="font-style: italic; ">uipan>serdes pan style="font-style: italic; ">epan> por bẽ / touerdes, como4 de vosa cousa propia, libre pan style="font-style: italic; ">epan> desẽbargada; do qual / outorgo carta firme qual paresçer signada4 do presente escpan style="font-style: italic; ">riuapan>no, cõ poder / a las justiçias e rrenũçiaçõ de todas leys, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>. Tpan style="font-style: italic; ">estigopan>s: Pay Rromeu / de Vialo pan style="font-style: italic; ">epan> Ares de Leys e Lopo4 de Goyaas, escudpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os de Sueyro Gomes.

Quedou XVIIJº pan style="font-style: italic; ">morauidíspan> / vellos para / dpan style="font-style: italic; ">ominpan>go154.

_______

pan class="doc_pe">4. Leva un trazo sobre a palabrapan>.
pan class="doc_pe">153. Despois hai unha mancha de tinta que non parece ocultar ningunha letrapan>.
pan class="doc_pe">154. Máis abaixo, tamén na marxe, está riscado pan style="font-style: italic;">cõta / XX brãcaspan>pan>.