GMH/ÍNDICE A-Z

064
1457

XVJ (22R)

pan style="font-weight: bold; ">-64-pan>

Foro.

Este dito dja, ẽnos ditos paaços. Como4 eu, Sueyro Gomes, vpan style="font-style: italic; ">asalpan>o de noso señor el / rrey, aforo a vós, Pero de Terrío, morador en Sã Gião de Leýño, que sodes presente, / para vós pan style="font-style: italic; ">epan> para vosa moller, Mpan style="font-style: italic; ">arípan>a de Terrío, pan style="font-style: italic; ">epan> vosas boses pan style="font-style: italic; ">epan> hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os pan style="font-style: italic; ">epan> subçeso/res, para senpre jamais, toda a herdade, casas, casares, cortes, eyras, en/xjdos pan style="font-style: italic; ">epan> chantados4 e outras quaesque(e)r herdades pan style="font-style: italic; ">epan> propeadades donde que(e)r / que vã pan style="font-style: italic; ">epan> jasẽ, a mõtes pan style="font-style: italic; ">epan> a fontes, que a mj perteesçe pan style="font-style: italic; ">epan> perteesçer deuẽ, como4 / que(e)r e en qualque(e)r manpan style="font-style: italic; ">eypan>ra, ẽno dito lugar de Terrío, por bos de Pero Desẽbro / pan style="font-style: italic; ">epan> de Pero Coyra, cõ todas súas aguas corrẽtes pan style="font-style: italic; ">epan> vertẽ(tẽ)tes pan style="font-style: italic; ">epan> perteẽças pan style="font-style: italic; ">epan> / dpan style="font-style: italic; ">epan>rpan style="font-style: italic; ">eypan>tpan style="font-style: italic; ">urapan>s, quantas ha e deue aver, de fpan style="font-style: italic; ">eypan>to pan style="font-style: italic; ">epan> de dpan style="font-style: italic; ">epan>rpan style="font-style: italic; ">eypan>to; o qual todo que dito he vos aforo / por quatro çelemjs de pã por metade çenteo pan style="font-style: italic; ">epan> metade mjllo, porla / medida dpan style="font-style: italic; ">epan>rpan style="font-style: italic; ">eypan>ta de Padrõ que se agora vsa pan style="font-style: italic; ">epan> vsar de aquí adeante para / senpre jamays4, que avedes de dar vós pan style="font-style: italic; ">epan> vosas boses, hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os pan style="font-style: italic; ">epan> soçesores / a mj pan style="font-style: italic; ">epan> a mjñas boses, hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os pan style="font-style: italic; ">epan> sobçesores en cada hũu ano4 / desd'este181 Sã Mpan style="font-style: italic; ">artipan>no que vén en adeante para senpre jamais; outor/go de182 nõ boslo qpan style="font-style: italic; ">uipan>tar nẽ rremouer eu nẽ mjñas voses por / máis nẽ por al tãto que outro me dé, pan style="font-style: italic; ">epan> de voslo faser çerto e de pas / de qualque(e)r persona que voslo enbargar ou contrariar, pan style="font-style: italic; ">epan> de vos defender / pan style="font-style: italic; ">epan> anparar cõ o dito foro que vos así faço ẽna manpan style="font-style: italic; ">eypan>ra que dita he. E / avendo vós ou vosas boses de vender, sopeñorar, trocar, cãbiar / ou enagenar, que o façades a mj e a mjnas boses tãto por tãto / queréndoo eu, nõ lo querendo, entõ que o façades cõ tal persona4 se/mellable4 de vós, que cũpra e pague4 o que vós sodes tiúdo de cõppan style="font-style: italic; ">ripan>r / pan style="font-style: italic; ">epan> pagar. E desde agora vos poño ẽno jur pan style="font-style: italic; ">epan> posesiõ e señorío / de todo o que sobredito he. E eu, o dito Pero de Terrío, que so presente así rreçebo / o dito foro para mj pan style="font-style: italic; ">epan> mjñas boses, hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os e soçesores para senpre jamais; pagaremos a vós, o dito Sueyro Gomes, pan style="font-style: italic; ">epan> a vosas boses, hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os pan style="font-style: italic; ">epan> / soçesores, para senpre jamais en cada hũu ano4 desd'o dito dja de / Sã Martiño en adeante, os ditos quatro çelemjs do dito pã porla dita / medi[d]a183 sen descõto algũu, pan style="font-style: italic; ">epan> obligo4 a mj pan style="font-style: italic; ">epan> a meus bees pan style="font-style: italic; ">epan> de mjñas / boses, hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eyrpan>os pan style="font-style: italic; ">epan> soçesores a lo así ateuer, gardar pan style="font-style: italic; ">epan> conppan style="font-style: italic; ">ripan>r pan style="font-style: italic; ">epan> pagar; pan style="font-style: italic; ">epan> / en espeçial obligo4 a elo o meu casal de Terrío, donde agora moro, / que señalo para pagar o dito foro, para senpre jamais, so pena4 de mjll / mpan style="font-style: italic; ">opan>rpan style="font-style: italic; ">auidípan>s vellos. Nós, amas ditas partes, outorgamos desto sobredito(s) / dúas cartas firmes pan style="font-style: italic; ">epan> fortes fpan style="font-style: italic; ">eypan>tas en hũu thenor4, para cada hũu de / nós, partes, la súa, qual paresçerẽ signadas do presente notario184, cõ / poder185 a las justpan style="font-style: italic; ">içiapan>s pan style="font-style: italic; ">epan> pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>. Tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os: Vasco de Lees, mayordomo / de Rrianjo, pan style="font-style: italic; ">epan> Rroý de Leyro, morador en Taragono, pan style="font-style: italic; ">epan> Ferrnpan style="font-style: italic; ">anpan>d Peres, capelã / do dito Sueyro Gomes. /

Fpan style="font-style: italic; ">eypan>to a Pero de Terrío de Leýno. //

 

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
181. Antes está riscadopan style="font-style: italic;"> para senpre / jamaispan>.
182. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">vospan>.
183. Está escrito pan style="font-style: italic;">mediapan>.
184. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">et çéterapan>.
185. Antes está riscado pan style="font-style: italic;">tpan>estigpan style="font-style: italic;">ospan>.