GMH/ÍNDICE A-Z

072
1457

pan style="font-weight: bold; ">-72-pan>

Prestãça / Fpan style="font-style: italic; ">ernandpan>o de [Ca]toyra215.

Ẽno porto de Rriãjo, XXV djas do dito mes, ano4 dito. Como4 nós216, dõ frey Lopo4 de / Mõtouto217, abade de Sã Justo, outpan style="font-style: italic; ">orpan>go pan style="font-style: italic; ">epan> coñosco que dou a vós, Ferrnpan style="font-style: italic; ">anpan>do de Catoyra, escudpan style="font-style: italic; ">eyrpan>o, / morador ẽno dito Rriãjo, o lugar de Aldarís, que he ẽna freigpan style="font-style: italic; ">repan>sja de Sã Mpan style="font-style: italic; ">artipan>no de Fruýme, para / que o tenades de nós e en218 noso nome4 e de noso mpan style="font-style: italic; ">oesteyrpan>o, de oje en deante / por toda nosa vjda, en prestança. E dámosvos todo noso poder para que podades / arrendar pan style="font-style: italic; ">epan> faser praso2 do dito lugar pan style="font-style: italic; ">epan> qualesque(e)r219 herdades pan style="font-style: italic; ">epan> vjnas pan style="font-style: italic; ">epan> cousas / del aos labradores e outras personas4 que vós quiserdes por este dito tepan style="font-style: italic; ">npan>po, e / para que podades220 leuar pan style="font-style: italic; ">epan> leuedes vós, o que(e)n voso poder ouver, o pã pan style="font-style: italic; ">epan> vjno pan style="font-style: italic; ">epan> / outras quaesque(e)r dpan style="font-style: italic; ">epan>rpan style="font-style: italic; ">eypan>turas ao dito lugar pertenesçentes en qualque(e)r manpan style="font-style: italic; ">eypan>ra e por / qualque(e)r rrasõ que nós pan style="font-style: italic; ">epan> noso mpan style="font-style: italic; ">oesteyrpan>o221 del aviamos de aver. Outorgo222 carta de prestãça / cõ poder do sobredito pan style="font-style: italic; ">epan> para dar carta de pago223, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>; pan style="font-style: italic; ">epan> prometemos de nõ boslo qpan style="font-style: italic; ">uipan>tar pan style="font-style: italic; ">epan> vos224 / sacar a pas e a saluo en todo tepan style="font-style: italic; ">npan>po. Tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os: Álupan style="font-style: italic; ">arpan>o Fpan style="font-style: italic; ">epan>rrpan style="font-style: italic; ">nandepan>s, clérigo, e Fpan style="font-style: italic; ">epan>rrnpan style="font-style: italic; ">anpan>d / Mpan style="font-style: italic; ">artínpan>s de Sarnõ, cpan style="font-style: italic; ">ripan>ados do dito dõ abade.

__________

pan class="doc_pe">2. Despois está riscado un pan style="font-style: italic; ">span>.
4. Leva un trazo sobre a palabra.
215. Está escrito pan style="font-style: italic; ">toyrapan>.
216.pan style="font-style: italic; "> Nóspan> está sobre a liña e na liña riscou pan style="font-style: italic; ">eupan>.
pan class="doc_pe">217. Está escrito pan style="font-style: italic; ">mõtouçopan> por confusiónpan>.
218. Despois está riscado pan style="font-style: italic; ">nome depan>; pan style="font-style: italic; ">nomepan> leva un trazo por riba.
219 Comezou a escribir coa abreviatura de qual e despois engadiu un pan style="font-style: italic; ">span> ó final.
220. Antes está riscado pan style="font-style: italic; ">para quepan>.
221. Está abreviadopan style="font-style: italic; "> Mnopan>.
222. Escribiu pan style="font-style: italic; ">outorgoupan> e riscou o pan style="font-style: italic; ">upan> final.
223. pan style="font-style: italic; ">E para dar carta de pagopan> está entreliñado.
pan>
224. Despois está riscado defender / voslo faser.