GMH/ÍNDICE A-Z

126
1457

pan style="font-weight: bold; ">-126-pan>

Ẽno dito porto de Rriãjo, XXJ días do dito mes. Como4 eu, Apan style="font-style: italic; ">fonspan>o Loure[n]ço20, morador en Fiũ/cheyra, outpan style="font-style: italic; ">orpan>go que392 faço meu çerto, sufiçiẽte, abũdante procurador, / segundo que mellor poso pan style="font-style: italic; ">epan> deuo de dpan style="font-style: italic; ">epan>rpan style="font-style: italic; ">eypan>to, a Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n Culler, morador ẽna freigpan style="font-style: italic; ">repan>sja de Sã Pedro / de Cornaço, para en todos meus pleitos moujdos pan style="font-style: italic; ">epan> por mouer que eu ey ou espe/ro aver cõ quaesque(e)r personas4 e eles contra mj, pan style="font-style: italic; ">epan> para sostituýr, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>, pan style="font-style: italic; ">epan> / para rreçebjr pan style="font-style: italic; ">epan> rrecabdar por mj e en meu nome4 e para mj todos pan style="font-style: italic; ">epan> quaes/que(e)r mpan style="font-style: italic; ">opan>rpan style="font-style: italic; ">auidípan>s, pã pan style="font-style: italic; ">epan> vjno pan style="font-style: italic; ">epan> outras cousas que a mj so[n]393 deujdas fasta este dja / por quaesque(e)r personas en terra de Salnés, en espeçial de Fpan style="font-style: italic; ">epan>rrnpan style="font-style: italic; ">anpan>d / Caruallo394, çinquoẽta pan style="font-style: italic; ">epan> oyto mpan style="font-style: italic; ">orauidípan>span style="font-style: italic; ">pan> vellos que me deue, que me ficou de/uẽdo de dous boys que lle vendín, pan style="font-style: italic; ">epan> para dar pan style="font-style: italic; ">epan> outorgar carta ou cartas / de pago pan style="font-style: italic; ">epan> de fin pan style="font-style: italic; ">epan> qpan style="font-style: italic; ">uipan>tamento, as quaes vallã como4 se eu mjsmo / as dese presente seẽdo. Oblígome4 cõ todos meus bees aver por / firme quanto porlo dito meu procurador for fpan style="font-style: italic; ">eypan>to, dito, rrasoado pan style="font-style: italic; ">epan> carta / de pago dado, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>. Carta de procuraçõ cõ poder de rrecabdar qual paresçer / signada4 de meu signo4, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>. Tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os: Gomes de Rribademar, juís, / pan style="font-style: italic; ">epan> Pero Ferrpan style="font-style: italic; ">eypan>ro pan style="font-style: italic; ">epan> Pero do Barrpan style="font-style: italic; ">eypan>ro, moradores de Rriãjo. //

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
20. Falta o pan style="font-style: italic;">npan>.
392. Despois comezou a trazar un pan style="font-style: italic;">rpan> maiúsculo e riscouno.
393. Un único trazo cobre esta palabra e maila anterior.
394. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">moradorpan>.