GMH/ÍNDICE A-Z

128
1457

XXX (fol 36R)

-pan style="font-weight: bold; ">128-pan>414


Ẽno porto de Rriãjo, XXVIJ djas do mes de nouẽbro de LVIJ anos4. Como4 eu, Apan style="font-style: italic; ">fonspan>o de Rriã/jo, morador ẽna Proua do Deã, que faço por mj pan style="font-style: italic; ">e pan>por mjñas boses, hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eypan>ros pan style="font-style: italic; ">epan> soçesores, / aforo para senpre jamais a vós, Juã Durã, morador en Rriãjiño, para vós pan style="font-style: italic; ">epan> para vosa / moller, Cataljna Gpan style="font-style: italic; ">onçaluepan>s, pan style="font-style: italic; ">epan> para vosos hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eypan>ros pan style="font-style: italic; ">epan> soçesores, cõuẽ / a saber, hũu on/sao das herdades pan style="font-style: italic; ">epan> cousas que se siguẽ, pan style="font-style: italic; ">epan> sacado este honsao, do que queda / a metade, en tal manpan style="font-style: italic; ">eypan>ra que vos aforo das honse partes as seys. Ppan style="font-style: italic; ">ripan>mpan style="font-style: italic; ">eypan>ra/mẽpan style="font-style: italic; ">tepan>, hũa leyra d'erdade que está en Vieyro, que jas da hũa parte Pero Çitoula pan style="font-style: italic; ">epan> da / outra Sueyro Gomes, como4 está marcada. Jtpan style="font-style: italic; ">empan> máis, VIJ margas de herdade ẽna / agra d'Estalle, ẽna marcada que chamã a do Lonbo415, a / longo do marco de Sueyro Gomes, pan style="font-style: italic; ">epan> do outro cabo, quatro margas do clpan style="font-style: italic; ">épan>rigo cureyro / de Rriãjo, pan style="font-style: italic; ">epan> entesta do hũu cabo ẽna leyra d'Estalle de Sueyro Gomes, / pan style="font-style: italic; ">epan> da outra entesta ẽno camjño que sal do Cãçelo e vay para Rrinlo. Jtpan style="font-style: italic; ">empan> [máis]6, / a leyra d'Entre as Rribas, que entesta do hũ]u cabo ẽno tallo de Sueyro Gomes, / pan style="font-style: italic; ">epan> do outro cabo entesta ẽno rrío que chamã das Qpan style="font-style: italic; ">uinpan>taas fasta a agua, pan style="font-style: italic; ">epan> da / parte do rrío fas XXVIJ margas, pan style="font-style: italic; ">epan> da outra fas XVIIIJº margas. Jtpan style="font-style: italic; ">empan> máis, o tallo / da Souereyra, que chamã da Longarela, pan style="font-style: italic; ">epan> jas da húa parte Sueyro Gomes / cõ a leyra grande da Souereyra, pan style="font-style: italic; ">epan> da outra parte Sueyro Gomes, cõ o cabeçeyro / de Souereyra, que tẽ Pero do Outeyro cõ o casal416 de Sueyro Gomes, pan style="font-style: italic; ">e pan>da outra / parte entesta en este tallo mesmo que tẽ Pero do Outeyro, pan style="font-style: italic; ">e pan>entesta do outro cabo / ẽna testa da leyra de Costãça Lopes, que vay feryr ẽno marco. Jtpan style="font-style: italic; ">empan> máis, XIIIJº / margas de herdade ẽno tallo de Poçidos, pan style="font-style: italic; ">epan> jas da hũa parte Sueyro Gomes es/contra o Castro, pan style="font-style: italic; ">epan> da outra parte Ferrnpan style="font-style: italic; ">anpan>d Seco, que foy yrmão deste tallo, e417 / topa da húa testa ẽna cortiña do Castro de Rriãgiño, pan style="font-style: italic; ">epan> da outra testa / topa en Costança Lopes. Jtpan style="font-style: italic; ">empan> máis, sóbrela fõte pequena de Rriãgiño, XIIIJº / margas, que entestã do hũu cabo ẽno pardjneyro, pan style="font-style: italic; ">epan> do outro cabo entestã ẽnos / pedrouços da fonte418. Jtpan style="font-style: italic; ">empan> máys, hũu honsao do caruallo de Lamaçaas, pan style="font-style: italic; ">epan> / mais en este caruallo hũu quarto. Jtpan style="font-style: italic; ">empan> máis, quatro margas ẽna cortiña da fonte, / que jas da hũa parte Sueyro Gomes cõ a cortiña de Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n Peres de Rriãgiño, / pan style="font-style: italic; ">e pan>da outra parte jas Ferrnpan style="font-style: italic; ">anpan>d Seco cõ a cortiña dos Matrãos, pan style="font-style: italic; ">epan> de hũu / cabo entesta ẽno rrego da fõte grande de Rriãgiño cõ seu perfpan style="font-style: italic; ">eypan>to, / pan style="font-style: italic; ">epan> entesta do outro cabo ẽna mjña cortiña das coles, que está á porta / de mjña418 casa, que foy porlos Matrãos, segpan style="font-style: italic; ">unpan>do está çercada de muro. / Jtpan style="font-style: italic; ">empan> máis, hũa casa que está en Rriãgiño, que entesta ẽna casa / en que morou Ferrnpan style="font-style: italic; ">anpan>d Mpan style="font-style: italic; ">artínpan>s, pan style="font-style: italic; ">epan> entesta do outro cabo ẽna cortiña de Ferrnpan style="font-style: italic; ">anpan>d Seco, / que he dos Matraos, cõ súa cortina ẽnas espaldas escontra a traue/sja cõ súa porta que vay topar ẽna cortiña de Sueyro Gomes. Jtpan style="font-style: italic; ">empan> / máis, os castinpan style="font-style: italic; ">eypan>ros que enxertou Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n Durã desde la fonte de Mata/cãas fasta os castinpan style="font-style: italic; ">eypan>ros que tẽ Fernand Seco longareses. Jtpan style="font-style: italic; ">empan> / máis, quatro margas ẽno arroo419 do Cãçelo que entestã contra o venda/ual ẽno camjño que vay para Rriãgiño, pan style="font-style: italic; ">epan> do outro cabo entestã ẽna / morouça que está escontra Souereyra. Das quaes sobreditas herdades pan style="font-style: italic; ">epan> / cousas sobreditas me perteesçe de todo ello420 hũu onsao por hũa parte, e / do421 outro que queda a metade por bos dos Matrãos. E esta parte422 // que a mj así perteesçe aforo por mj e por mjñas voses, hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eypan>ros pan style="font-style: italic; ">epan> soçesores / por todo senpre jamays a vós, o dito Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n Durã, pan style="font-style: italic; ">epan> para a dita vosa moller / pan style="font-style: italic; ">epan> para vosas boses, hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eypan>ros pan style="font-style: italic; ">epan> sobçesores; pan style="font-style: italic; ">epan> avédesme423 de

(36 V)

dar vós / pan style="font-style: italic; ">epan> vosas voses a mj pan style="font-style: italic; ">epan> aas mjas en cada hũu ano4 quatro pan style="font-style: italic; ">çelemjspan> / de pã, medio mjllo pan style="font-style: italic; ">epan> medio çẽteo, porla medida dpan style="font-style: italic; ">epan>rpan style="font-style: italic; ">eypan>ta de Padrõ, por / el día de Sã Mpan style="font-style: italic; ">artinpan>o de nouẽbro de cada hũu ano4; e oblígome4 de vos/lo faser çerto pan style="font-style: italic; ">epan> sao pan style="font-style: italic; ">epan> desẽbargado pan style="font-style: italic; ">epan> de nõ voslo quitar por máis / nẽ por menos, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>. E eu, o dito Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n Durã, que presente so, así o rreçebo para / mj pan style="font-style: italic; ">epan> a dita mjña moller pan style="font-style: italic; ">epan> mjñas boses, hpan style="font-style: italic; ">epan>rdpan style="font-style: italic; ">eypan>ros pan style="font-style: italic; ">epan> soçesores para senpre / ja[mais]424 e me obligo4 cõ todos meus bees e os bẽes da dita mjña moller / de vos dar e pagar en pas e en saluo e sen descõto algũu os / ditos quatro pan style="font-style: italic; ">çelemjspan> de pã porla dita medjda ẽna manpan style="font-style: italic; ">eypan>ra que dito he, en / cada hũu ano4 por dja de Sã Mpan style="font-style: italic; ">artinpan>o de nouẽbro; e ha de ser a ppan style="font-style: italic; ">ripan>mpan style="font-style: italic; ">eypan>ra / paga por día de Sã Martino do ano4 que vén de J M CCCCº LVIIJº anos4. / E qualque(e)r de nós, partes, que o así nõ teuer, gardar, conppan style="font-style: italic; ">ripan>r pan style="font-style: italic; ">epan> pagar425/ ẽna manpan style="font-style: italic; ">eypan>ra que sobredita he, peyte a outra parte çent floriis d'ouro / pan style="font-style: italic; ">epan> de peso do cuño de Aragõ; do qual nós, partes, outorgamos dúas /cartas en hũu tenor4, tal a húa como4 a outra, ante o presente notario pan style="font-style: italic; ">epan> tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os, / firmes pan style="font-style: italic; ">epan> fortes, pan style="font-style: italic; ">et çéterapan>. /

Tpan style="font-style: italic; ">estigpan>os: Pero dos Santos pan style="font-style: italic; ">epan> Pero de Vilanustre pan style="font-style: italic; ">epan> Jopan style="font-style: italic; ">hápan>n d'Insua, moradores en Rriãjo.

 

__________

pan class="doc_pe">4. Leva un trazo sobre a palabra.
6. O papel está rompido.
Despois está riscado entre Sueyro Gomes
416. O pan style="font-style: italic;">cpan> está escrito sobre un pan style="font-style: italic;">span>.
417. Despois está riscado un pan style="font-style: italic;">ppan>.
418. Unha mancha de tinta cobre a última letra.
419. Está escrito cun pequeno trazo por riba.
420. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">logopan>.
421. Despois está riscado pan style="font-style: italic;">quepan>.
422. Na marxe inferior está escrito por outra man pan style="font-style: italic;">foro de Jopan>hápan style="font-style: italic;">n Dur.pan>
423. Escribiu pan style="font-style: italic;">avedes de mepan> e riscou pan style="font-style: italic;">depan>.
424. Está escrito pan style="font-style: italic;">japan>.
425. Despois está riscado o signo tironiano pan style="font-style: italic;">epan>
pan>.