GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

361
1337, xullo, 12. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle a Xácome Eanes, clérigo, a terceira parte da igrexa de San Vicente de Pedreda e reservan para si a presentación. Debe pagar anualmente tres terzas de pan.
MADRID, pan style="font-style: italic;">AHN, Cód. 416 Bpan>, fol. 14v.

Era de mill et treçentos et LXXV annos, XII dias de iulio. Sabeam quantos esta carta viren commo nos don Fernan Aras, dayam da iglesia de Lugo, et o cabidoo desse lugar, con outorgamento dos coengos do aniverssario, arrendamos todo o padroadigo que os aniversarios da dita iglesia de Lugo am enna iglesia de San Viçenço de Pedreda, salvo presentar clerigo quando acaeçer, a vos Iacome Eanes, clerigo da terça parte da dita iglesia, por en toda vossa vida; por la qual renda avedes a pagar cada anno en salvo, a os que recadaren as rendas dos aniversarios por la iglesia de Lugo, tres terças de pam, as duas partes de temporao et a terça de serodeo, et darlo po-la taega dereyta por que conplaren et venderen na villa de Lugo, na iglesia de Pedreda. A qual renda avedes a pagar cada un anno des dia de Santa Maria d’agosto ata Natal a os ditos recadadores. Et eu, o dito Iacome Eanes, reçebo a dita renda de vos os ditos dayam et cabidoo por las ditas condiçoes et prometo a a boa fe de gardar et procurar y prol et serviço da iglesia de Lugo. Et obligo min et todos meus beens, movilles et rays, iglesiarios et leygarios, a pagar a dita renda a os que recadaren os aniversarios por la dita iglesia de Lugo, enno dito praço, sub penna do doblo.

Testemoyas: don Fernan Aras, dayam; don Fernan de Deus, chantres; don Alvar Diaz, archidiago de Sarrea; don Pedro Ruys, archidiago de Deçon; don Pedro Iacome, juys; don Aras Pellaes, thesoreyro; et Johan Ferrnandes et Andres Peres et Vaasco Diaz, coengos; et Françisco Guillelmes et Pero Miguelles et Afonso Janeyro, coengos d’aniverssario.

Et eu Johan Gonçalves, raçoeyro et notario publico de Lugo por autoridade do bispo desse lugar, a esto que dito he con as testemoyas que ditas son, presente fuy, et a pedimento dos ditos dayam et cabidoo este instromento en este livro en minna presença fiz escrivir en que puge meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade.