GMH/ÍNDICE A-Z

473
1345, [agosto], 12. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao racioneiro Lope Domínguez a administración de novembro baixo as condicións habituais.
MADRID, pan style="font-style: italic;">AHN, Cód. 416 Bpan>, fol. 47r.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos lo dayam et cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados por campanya taniuda eno thessouro desa iglesia segundo que o avemos de husso et de custume, arrendamos a vos Lopo Domingues, raçoeyro de Lugo, por en todos vossos dias, a amiistraçon do mes de novenbre con todas suas pertenenças et dereyturas, et vos que proveades o mes de pan et de vinno a os coengos et a os raçoeyros, et paguedes os terços et a sobreposta, segundo he custume, et que a o thesoreyro, don Affonso Eanes que fuy, agora quando finou de nos tinna arrendada et a pagava et amiistrava, [et con as outras condiçoes] que a el de nos tinna.

Et eu, o dito Lopo Domingues, assy reçebo de vos, lo dayam et cabidoo sobreditos, a dita renda da dita amiistraçon, et obligo min et todos meus beens para comprir et pagar todas las coussas et cada huna delas, segundo que o dito thesoreyro cumplia et pagava, por la dita amiistraçon do dito mes. Et demays para o assy conprir dou-vos por fiadores: Affonso Gomes et Vaasco Rodrigues, coengos de Lugo. Nos los ditos Affonso Gomes et Vaasco Rodrigues que estamos presentes et outorgantes damos-nos por fiadores et obligamos nosos beens a a dita fiadoria.

Et nos ,los dayam et cabidoo sobreditos, mandamos a quaes quer pessoas que [...] dar ou son teudas a a dita amiistraçon que recudan con elo a vos, lo dito Lopo Domingues, ou a quen vos mandardes.

Et por que esto seia çerto nos, as partes sobreditas, rogamos a Fernando Garçia, notario publico de Lugo, que feçese ende esta carta.

Que fuy feita en Lugo XII dias de [agosto], era de mill et CCC LXXXª et tres annos.

Testemoyas: don Diego Ferrnandes, dayam; don Fernando de Deus, chantres; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Aras [Pellaes, arçidiago de Deçon]; don Pedro Iacome, iuys de Lugo; Vaasco Dias, Vaasco Peres, Fernando Affonso, Johan Dias, coengos; Johan Fernandes, raçoeyro, et outros.

Et eu Fernando Garçia, notario publico del rey en Lugo, a todo esto [pressente fuy et esta] carta scrivi en este livro do cabidoo et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.