GMH/ÍNDICE A-Z

392
1374, febreiro, 9 (Gondiás)
pan style="font-weight: bold; ">compañíapan>

Xoán de Lamagrande e outros reciben a Afonso Rodríguez como compañeiro na terceira parte do casal de Lamagrande, que teñen aforado de Lopo Rodríguez de Sabadelle.

ACOu, pan style="font-style: italic;">Escrituraspan> X, 56

Sabeam quantos esta carta viren que eu Johan de Lamagrande morador en Gondiaans et eu Fernan Eanes de Paaços, por nos e en nomme de nossas molleres Elvira Peres e Maria Fernandes que non son presentes, as quaes prometemos e outorgamos de dar aa outorgaçon desta carta e do que en ella he contiudo se conprir sub obrigaçon de nossos beens que para ello obrigamos, collemos e reçebemos por conpaneiro a vos Affonso Rodrigues morador enno dito lugar de Lamagrande et a vossa moller Moor Martines e a toda vossa vos para por senpre ao aforamento do cassar que nos afforamos de Lopo Rodrigues escudeiro de Sabadelle que esta enno dito lugar de Lamagrande, assy que vos et a dita vossa moller e toda vossa vos aiades a terça parte do dito cassar et das cassas e herdades e arvores que lle perteençen, por tal pleito e condiçon que o lavredes e paredes ben en maneira que non deffalesca por mingua de lavor e de boon paramento, et façades del foro de quarta ao dito Lopo Rodrigues de todo pam e da legumea que deus y der, et pagedes a terça parte cada anno das seis libras de brancos que nos avemos de pagar cada anno de dereitura do dito cassar ao dito Lopo Rodrigues por dia de Natal et a terça parte de dez soldos de pan branco e de quarta de viño cada anno que nos avemos de dar ao dito Lopo Rodrigues, et que pagedes a terça parte dos dose mor. que nos avemos de pagar por loytosa, et que cunprades e aguardedes as condiçoens que se conteen na carta do aforamento por que o nos aforamos do dito Lopo Rodrigues, et aiades a dita terça parte do dito cassar livre e quite de todo outro enbargo fasendo disimo a deus. Et obrigamos todos nossos beens e os beens do dito Lopo Rodrigues que a nos son obrigados para que vos e a dita vossa moller e vossa vos seiades anparados e deffesos senpre a dereito con a dita terça parte do dito cassar que vos damos e en elles collemos e reçebemos commo sobre dito he. Et eu o dito Affonso Rodrigues que soon presente por min e polla dita mina moller Moor Martines que non he presente e por nossa vos assy reçebo de vos os ditos Johan de Lamagrande e Fernan Eanes a dita terça parte do dito cassar que nos dades e en elles colledes e reçebedes commo sobre dito he, et para lavrar e parar e conprir as condiçoens sobre ditas e cada huna dellas obrigo a vos todos meus beens gaanados e por gaañar. Et he posto entre nos as ditas partes que a parte que contra esto pasar e o non quiser conprir e agardar que peyte aa outra parte que en ello quiser estar e o conprir e agardar por nome de pena çen mrs. da dita moeda e a vos del rey outros tantos et a dita penna pagada ou non esta carta e o que en ella e contiudo fique firme e valla para senpre. Feita a carta en Gondiaens, sabado nove dias de fevereiro, era de mill e quatroçentos e dose annos. Testemuyas que foron presentes (...) Pero Anes de Modorra, Ares Paes de Gondiaas e outros.

Et eu (Pero Martines) notario publico de terra de Aguiar por Gonçalvo Garçia notario da dita terra porlo arçibispo e igleia de Santiago a esto que sobre dito he presente foy e esta carta escripvi a pedimento das ditas partes e meu nome e sinal aqui puge en testemuyo de verdade.

(sinal)

[reverso] Carta de Lamagrande.