GMH/ÍNDICE A-Z

5
1292xaneiro, 4

pan style="font-weight: bold;">foropan>

O cabido afóralle a perpetuidade a Gonzalo Vázquez unha viña en Puga, parte dun monte con árbores e unha casa descuberta, por terza de pan e viño, seis diñeiros e un capón

ACOu, Tenza de Puga, 446

(ed. M. B. Vaquero Díaz / F. J. Pérez Rodríguez, Colección documental del archivo de la Catedral de Ourensepan lang="es-ES">, II, 518-519, doc. 672)pan>

In npan lang="pt-BR">omipan>pan lang="pt-BR">ne dpan>pan lang="pt-BR">omipan>pan lang="pt-BR">ni amepan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">. Notupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">sit ompan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">ibpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">ppan>pan lang="pt-BR">erpan> pan lang="pt-BR">hoc scpan>pan lang="pt-BR">ripan>pan lang="pt-BR">ptupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">ppan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">petuo valitpan>pan lang="pt-BR">urupan>pan lang="pt-BR">m qpan>pan lang="pt-BR">uopan>pan lang="pt-BR">d ad instanciapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">preces dopan>pan lang="pt-BR">mipan>pan lang="pt-BR">ni Johpan>pan lang="pt-BR">apan>pan lang="pt-BR">nis Fernpan>pan lang="pt-BR">andipan> pan lang="pt-BR">de Limia, magpan>pan lang="pt-BR">istepan>pan lang="pt-BR">r Petrus decanpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">capitulupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">aurienpan>pan lang="pt-BR">sepan> pan lang="pt-BR">dant pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">copan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">cedupan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t Gunsalvo Velpan>pan lang="pt-BR">aspan>pan lang="pt-BR">ci filio qpan>pan lang="pt-BR">uopan>pan lang="pt-BR">ndapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">Vpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">lasci Petpan>pan lang="pt-BR">ripan> pan lang="pt-BR">de Olivari unapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">leyram vinee qpan>pan lang="pt-BR">uapan>pan lang="pt-BR">m hpan>pan lang="pt-BR">abepan>pan lang="pt-BR">nt in Puga ipan>pan lang="pt-BR">npan> pan lang="pt-BR">loco qpan>pan lang="pt-BR">uipan> pan lang="pt-BR">dicitpan>pan lang="pt-BR">urpan> pan lang="pt-BR">Adega, que qpan>pan lang="pt-BR">uipan>pan lang="pt-BR">dem vinea dividitpan>pan lang="pt-BR">urpan> pan lang="pt-BR">ppan>pan lang="pt-BR">erpan> pan lang="pt-BR">pedem morarie pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">vadit in directupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">ad castanariupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">de Vallato Vepan>pan lang="pt-BR">rpan>pan lang="pt-BR">ti et ex alia ppan>pan lang="pt-BR">arpan>pan lang="pt-BR">te demarcatpan>pan lang="pt-BR">urpan> pan lang="pt-BR">ppan>pan lang="pt-BR">erpan> pan lang="pt-BR">cantupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">de sepe pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">dividitpan>pan lang="pt-BR">urpan> pan lang="pt-BR">de alia germapan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">dade. Itepan>pan lang="pt-BR">npan> pan lang="pt-BR">dant ei sextam ppan>pan lang="pt-BR">arpan>pan lang="pt-BR">tem mopan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">tis qpan>pan lang="pt-BR">uipan> pan lang="pt-BR">spectat ad istam vineapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">rpan>pan lang="pt-BR">acipan>pan lang="pt-BR">one fori de adega cupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">suis arboribpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">cupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">una domo discooppan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">ta qpan>pan lang="pt-BR">uipan> pan lang="pt-BR">ibi est que fuit de isto foro cupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">ingressibpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">regressibpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">ad ippan>pan lang="pt-BR">span>pan lang="pt-BR">am domupan>pan lang="pt-BR">mpan>pan lang="pt-BR">. Dant inqpan>pan lang="pt-BR">uampan> pan lang="pt-BR">ei pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">copan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">cedupan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t vineapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">hpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">editatepan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">domupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">supradpan>pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">cpan>pan lang="pt-BR">tpan>pan lang="pt-BR">as hoc mpan>pan lang="pt-BR">odopan> pan lang="pt-BR">qpan>pan lang="pt-BR">uopan>pan lang="pt-BR">d ippan>pan lang="pt-BR">span>pan lang="pt-BR">e pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">ompan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">is eius vox habeapan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t eas ppan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">petuo pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">excolapan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">parent eas bpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">epan> pan lang="pt-BR">ita qpan>pan lang="pt-BR">uopan>pan lang="pt-BR">d nopan>pan lang="pt-BR">npan> pan lang="pt-BR">deficiapan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t ppan>pan lang="pt-BR">erpan> pan lang="pt-BR">cultpan>pan lang="pt-BR">urpan>pan lang="pt-BR">am, pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">dent apan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">nuatipan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">capitpan>pan lang="pt-BR">upan>pan lang="pt-BR">lo terciapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">ppan>pan lang="pt-BR">arpan>pan lang="pt-BR">tem panis pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">vini ipan>pan lang="pt-BR">npan> pan lang="pt-BR">area pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">in torcpan>pan lang="pt-BR">upan>pan lang="pt-BR">lari ppan>pan lang="pt-BR">erpan> pan lang="pt-BR">hopan>pan lang="pt-BR">mpan>pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">em suupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">ppan>pan lang="pt-BR">ropan> pan lang="pt-BR">fructibpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">arborpan>pan lang="pt-BR">umpan> pan lang="pt-BR">que ibi mpan>pan lang="pt-BR">odopan> pan lang="pt-BR">supan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">ppan>pan lang="pt-BR">ropan> pan lang="pt-BR">directpan>pan lang="pt-BR">urpan>pan lang="pt-BR">is dabupan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t qpan>pan lang="pt-BR">uopan>pan lang="pt-BR">libpan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">annos vipan> pan lang="pt-BR">denpan>pan lang="pt-BR">apan>pan lang="pt-BR">rpan>pan lang="pt-BR">iospan> pan lang="pt-BR">ligionpan>pan lang="pt-BR">ensespan> pan lang="pt-BR">vpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">l eorpan>pan lang="pt-BR">umpan> pan lang="pt-BR">extimatpan>pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">opan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">em pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">unupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">capanepan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">bonupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">in festo Span>pan lang="pt-BR">anpan>pan lang="pt-BR">cpan>pan lang="pt-BR">tpan>pan lang="pt-BR">i Martpan>pan lang="pt-BR">inipan>pan lang="pt-BR">, et si ibi alias arbores plantavpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">int dabupan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t tpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">ciam ppan>pan lang="pt-BR">arpan>pan lang="pt-BR">tem fructuupan>pan lang="pt-BR">mpan>pan lang="pt-BR">, et ad mortepan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">dpan>pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">cpan>pan lang="pt-BR">tpan>pan lang="pt-BR">i Gupan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">salvi ppan>pan lang="pt-BR">repan>pan lang="pt-BR">dpan>pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">cpan>pan lang="pt-BR">tpan>pan lang="pt-BR">a hpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">editas remaneat uni ppan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">sone pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">nupan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">qpan>pan lang="pt-BR">uampan> pan lang="pt-BR">in plpan>pan lang="pt-BR">urpan>pan lang="pt-BR">es dividatpan>pan lang="pt-BR">urpan>pan lang="pt-BR">, et si forte istapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">hpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">editatepan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">vendere vpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">l obligare volupan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">int, ppan>pan lang="pt-BR">ripan>pan lang="pt-BR">mo capitpan>pan lang="pt-BR">upan>pan lang="pt-BR">lo vpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">l alicui de capitpan>pan lang="pt-BR">upan>pan lang="pt-BR">lo vendapan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t seu obligepan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t ppan>pan lang="pt-BR">ropan> pan lang="pt-BR">iusto precio, qpan>pan lang="pt-BR">uipan> pan lang="pt-BR">si eapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">empan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">e vpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">l obligatapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">recippan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">e nolupan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">int, vendapan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">t eapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">nopan>pan lang="pt-BR">npan> pan lang="pt-BR">militi nec religioso nec maiordomo alicuipan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">potentis viri npan>pan lang="pt-BR">ecpan> pan lang="pt-BR">liceat eis suppan>pan lang="pt-BR">erpan> pan lang="pt-BR">dpan>pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">cpan>pan lang="pt-BR">tpan>pan lang="pt-BR">a hpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">editate apan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">nivpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">sariupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">ponpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">e vpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">l legare npan>pan lang="pt-BR">isipan> pan lang="pt-BR">capitpan>pan lang="pt-BR">upan>pan lang="pt-BR">lo, et si intpan>pan lang="pt-BR">erpan> pan lang="pt-BR">capitpan>pan lang="pt-BR">upan>pan lang="pt-BR">lpan>pan lang="pt-BR">upan>pan lang="pt-BR">m et dpan>pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">cpan>pan lang="pt-BR">tupan>pan lang="pt-BR">m Gunsalvupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">Velapan>pan lang="pt-BR">scipan> pan lang="pt-BR">vpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">l eius vocepan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">suppan>pan lang="pt-BR">erpan> pan lang="pt-BR">dpan>pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">cpan>pan lang="pt-BR">tpan>pan lang="pt-BR">a hpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">editate qpan>pan lang="pt-BR">uepan>pan lang="pt-BR">stio mota fupan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">it, ppan>pan lang="pt-BR">erpan> pan lang="pt-BR">duos de capitpan>pan lang="pt-BR">upan>pan lang="pt-BR">lo ompan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">i apppan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">llpan>pan lang="pt-BR">atipan>pan lang="pt-BR">one remota, suscitata qpan>pan lang="pt-BR">uepan>pan lang="pt-BR">stio tpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">minetpan>pan lang="pt-BR">urpan>pan lang="pt-BR">. Itepan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">si ppan>pan lang="pt-BR">erpan> pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">mpan>pan lang="pt-BR">potenciapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">vpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">l negligenciapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">illipan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">qpan>pan lang="pt-BR">uipan> pan lang="pt-BR">dpan>pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">cpan>pan lang="pt-BR">tpan>pan lang="pt-BR">am hpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">editatepan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">tenupan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">it cultpan>pan lang="pt-BR">urpan>pan lang="pt-BR">a eius omissa fupan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">it vpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">l aliqpan>pan lang="pt-BR">uipan>pan lang="pt-BR">d ex hiis suppan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">ipan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">span>pan lang="pt-BR">tpan> pan lang="pt-BR">cpan>pan lang="pt-BR">ompan>pan lang="pt-BR">prehepan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">sa nopan>pan lang="pt-BR">npan> pan lang="pt-BR">fupan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">it obspan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">vatupan>pan lang="pt-BR">mpan>pan lang="pt-BR">, licitupan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">sit capitpan>pan lang="pt-BR">upan>pan lang="pt-BR">lo eapan>pan lang="pt-BR">mpan> pan lang="pt-BR">accippan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">e pan>pan lang="pt-BR">etpan> pan lang="pt-BR">hpan>pan lang="pt-BR">abepan>pan lang="pt-BR">re. pan>pan lang="en-GB">Capitpan>pan lang="en-GB">upan>pan lang="en-GB">lpan>pan lang="en-GB">upan>pan lang="en-GB">m autpan>pan lang="en-GB">empan> pan lang="en-GB">tenepan>pan lang="en-GB">apan>pan lang="en-GB">t eupan>pan lang="en-GB">mpan> pan lang="en-GB">etpan> pan lang="en-GB">vocepan>pan lang="en-GB">mpan> pan lang="en-GB">suapan>pan lang="en-GB">mpan> pan lang="en-GB">cupan>pan lang="en-GB">mpan> pan lang="en-GB">dpan>pan lang="en-GB">ipan>pan lang="en-GB">cpan>pan lang="en-GB">tpan>pan lang="en-GB">a hpan>pan lang="en-GB">erpan>pan lang="en-GB">editate defendpan>pan lang="en-GB">erpan>pan lang="en-GB">e ad directupan>pan lang="en-GB">mpan>pan lang="en-GB">. Fpan>pan lang="en-GB">acpan>pan lang="en-GB">ta carta Aurie, iipan> pan lang="en-GB">nonpan>pan lang="en-GB">apan>pan lang="en-GB">s janpan>pan lang="en-GB">uariipan>pan lang="en-GB">, era mª cccª xxxª. Regnapan>pan lang="en-GB">npan>pan lang="en-GB">te in Legiopan>pan lang="en-GB">npan>pan lang="en-GB">e pan>pan lang="en-GB">etpan> pan lang="en-GB">Castella rege dopan>pan lang="en-GB">mipan>pan lang="en-GB">no Sancio. Eppan>pan lang="en-GB">iscoppan>pan lang="en-GB">o in Auria dpan>pan lang="en-GB">omipan>pan lang="en-GB">no Ppan>pan lang="en-GB">etropan>pan lang="en-GB">. pan>pan lang="pt-BR">Maioripan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">no maiore ipan>pan lang="pt-BR">npan> pan lang="pt-BR">Gallecia Didaco Gomecii.pan>

pan lang="pt-BR">Qui ppan>pan lang="pt-BR">repan>pan lang="pt-BR">sentes fupan>pan lang="pt-BR">erupan>pan lang="pt-BR">nt magpan>pan lang="pt-BR">istepan>pan lang="pt-BR">r Petrpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">decanpan>pan lang="pt-BR">uspan>pan lang="pt-BR">, Ppan>pan lang="pt-BR">etruspan> pan lang="pt-BR">Ordonii cantor, Ppan>pan lang="pt-BR">etruspan> pan lang="pt-BR">Golvapan>pan lang="pt-BR">npan> pan lang="pt-BR">archpan>pan lang="pt-BR">idiacopan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">uspan>pan lang="pt-BR">, Martpan>pan lang="pt-BR">inuspan> pan lang="pt-BR">Petpan>pan lang="pt-BR">ripan> pan lang="pt-BR">magpan>pan lang="pt-BR">istepan>pan lang="pt-BR">rscolarpan>pan lang="pt-BR">umpan>pan lang="pt-BR">, Johpan>pan lang="pt-BR">apan>pan lang="pt-BR">nes Iohpan>pan lang="pt-BR">apan>pan lang="pt-BR">nis, Dpan>pan lang="pt-BR">omepan>pan lang="pt-BR">nicpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">Iohpan>pan lang="pt-BR">anipan>pan lang="pt-BR">, Ppan>pan lang="pt-BR">etruspan> pan lang="pt-BR">Rodpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">ici, Michpan>pan lang="pt-BR">aepan>pan lang="pt-BR">l Iohpan>pan lang="pt-BR">anispan>pan lang="pt-BR">, Petrpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">Velpan>pan lang="pt-BR">aspan>pan lang="pt-BR">ci, Fpan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">rnpan>pan lang="pt-BR">anpan>pan lang="pt-BR">dpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">Petpan>pan lang="pt-BR">ripan>pan lang="pt-BR">, Vivianpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">Petpan>pan lang="pt-BR">ripan>pan lang="pt-BR">, Johpan>pan lang="pt-BR">apan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">epan>pan lang="pt-BR">s Pinaria, Petrpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">Reymupan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">di et Rodpan>pan lang="pt-BR">erpan>pan lang="pt-BR">icpan>pan lang="pt-BR">uspan> pan lang="pt-BR">Petpan>pan lang="pt-BR">ripan> pan lang="pt-BR">canopan>pan lang="pt-BR">npan>pan lang="pt-BR">ici.pan>

pan lang="en-GB">Ego Michpan>pan lang="en-GB">aepan>pan lang="en-GB">l Iohpan>pan lang="en-GB">apan>pan lang="en-GB">nis canopan>pan lang="en-GB">npan>pan lang="en-GB">icpan>pan lang="en-GB">uspan> pan lang="en-GB">aurienpan>pan lang="en-GB">sispan> pan lang="en-GB">etpan> pan lang="en-GB">cancellaripan>pan lang="en-GB">uspan> pan lang="en-GB">eiusdepan>pan lang="en-GB">mpan> pan lang="en-GB">civitatis intpan>pan lang="en-GB">erpan>pan lang="en-GB">fui pan>pan lang="en-GB">etpan> pan lang="en-GB">scpan>pan lang="en-GB">ripan>pan lang="en-GB">psi.pan>

pan lang="pt-BR">(pan>pan lang="pt-BR">signumpan>pan lang="pt-BR">)pan>

[reverso]          Estas cartas todas som do

                        pan lang="pt-BR">couto da renda de Puga.pan>