GMH/ÍNDICE A-Z

pan class="text97">67 pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="text97">xaneiro, 27 pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="text88">Afonso do Cabo demanda a Pedro González 90 mrs. que lle debe da alcabala do pan que vendera polo abade de Oseira. (fols. 21v-22) pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="t05_Corpo">Afonso do Cabo. pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="text104">En este día e audiençia da terça, Afonso do Cabo por ante os ditos juises poso demanda a Pero Gonçalves de que diso que lle devía de alcavala CL .- vellos de pan que vendera por lo abade dOseyra, e o dito Pero Gonçalves diso que lle page as custas da outra demanda que lle avya posta, et o dito Afonso do Cabo diso que era prestes de lle pagar as custas por seu juramento, e o dito Afonso do Cabo diso que leixava en seu juramento çesorio e por el declarase quanto lle devía e o dito Pero Gonçalves diso que era prestes de o faser con protestaçon en elo que lle non nenbrase de o declarar quando delo fose nenbrado, et o dito Afonso do Cabo diso (pan> pan class="text103">fol. 21vpan>pan class="text104">) pan>
pan class="t05_Corpo">que eso meesmo o leixava en seu juramento de provar todo o que le por el fose negado et os ditos et pedio praseo et deollo, sendo na vila a terçeiro día, e se fose fora ata día lues primeiro sigente. Tests. Alvaro Çide, Afonso Fernandes, Nuno Gonçalves de Freixo notarios, Diego da Agoada. pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>