GMH/ÍNDICE A-Z

pan class="text97">76 pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="text97">s/d pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="text88">Martín Sánchez, abade da Trindade, vigairo xeral, provisor e lugartenente do bispo don Diego, afora a perpetuidade a Xoán Rodríguez, morador en Vilanova de Rante, varias leiras de viña e unha herdade de pan. (fols. 24v-25) pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="t05_Corpo">Carta de Joan Rodrigues. pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="t05_Corpo">(Sabean quantos esta carta de aforamento viren como eu, Martin Sanches, abade da igleia da Triindade da çidade d’Ourense e vigario jeeral et provisor e lugar tenente por meu señor don Diego, obispo d’Ourense, conosco et outorgo que dou e outorgo a foro a vos, Joan Rodrigues que sondes presente, morador en Vylanova de Rante, et a todas vosas voses para senpre, conben a saber que vos aforo huna leira de viña ennos Casares et outra enna Caal e outra enno Outeiro de Castro et o leyro do Porto da Dona et dous pyteyros ennas Lobageyras. Iten vos aforo mays a erdade de pan lavar segundo que todas estas ditas leiras de viña e de pan lavar tragia a jur e a maao e as tiña aforadas Ares de Corbelle pan>
pan class="t05_Corpo">(- - -) (pan>pan class="text88">fol. 24vpan>pan class="t05_Corpo">) pan>
pan class="t05_Corpo">(- - -) pan>
pan class="t05_Corpo">Tests. que foron presentes Joan de Mellees raçoeyro enna igleia d’Ourense e Lopo de Canposo et Alvaro d’Escarnaboys)*. (pan>pan class="text88">fol. 25pan>pan class="t05_Corpo">) pan>