GMH/ÍNDICE A-Z

pan class="text97">80 pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="text97">febreiro, 5 pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="text88">Afonso do Cabo demanda a Tereixa Pérez 150 mrs. da alcabala do pan. (fol. 26v) pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="t05_Corpo">Afonso do Cabo. pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>
pan class="t05_Corpo">En este día e por estas testemunyas Afonso do Cabo poso demanda a Tereija Peres da alcavala do pan de CL .- e leixoo en seu juramento et a dita Tereija Peres fesoo e de porlle praseo doje a quinse dias. pan>
pan class="t05_Corpo">
pan>