GMH/ÍNDICE A-Z

D242
1459, xuño, 13
Gonzalo Sirgado demanda a Rodrigo, barbeiro, unha espada que lle entregara para facerlle unha vaíña e certas reparacións e presenta unha testemuña que o confirma. (fol. 69)

Gonçalvo Sirgado.

A XIII de juyo Gonçalvo Sirgado demandou por ante os ditos alcalldes a Rodrigo barbeiro huna espada que lle dera apostar, negoo, reçeberono aa prova ata IX dias, presentou por tests. (a Pero de)* a Rodrigo de Prado, o qual declarou que por este San Bertollameu que pasou avya dous annos, que o dito Gonçalvo Sirgado dera huna espada apostar ao dito Rodrigo barbeiro et que lle fesese huna beyna e lla apostase, mays que non sabya quanto lle avya de dar por la apostar nen quanto non. Tests. Afonso Caldellas, Alvaro Fernandes pregoeiro, Gomes de Ribadiso.