GMH/ÍNDICE A-Z

D43
1459(marzo)
[Inicio dun documento que non se chegou a redactar]. (fol. 18v)

Afonso Lopes (e Joan P)*

Enna çidade d’Ourense (- - -)

Materias

rexistro

Persoas

Afonso López

Outros

Ourense