GMH/ÍNDICE A-Z

291

xuño, 14

A pedimento de Diego de Merí, escudeiro, o pregoeiro adxudica en 39 mrs. un pelote de Gonzalo Pérez de Resaio, morador en Barbadás. (fol. 92v)

Domingo Fernandes.

A XIIII dias do dito mes, Diego de Merii escudeiro, en presença de min o notario e tests. de juso escriptos, diso a Domingo Fernandes pregoeiro que rematade hun pelote de Gonçalvo Peres do Resayo, morador en Barbadaas, e o dito Domingo Fernandes feso logo venda et remataçon do dito pelote que era rasado en triinta rematouse por XXXIX .- vellos e diso o dito p a pedimento do dito Diego de Merii e diso o dito pregoeiro que non frontara con el a persona nehuna, salvo que llo mandara vender o dito Diego de Merii, praseo de terçeiro día en que o reima sen dapno, e he o dito pelote do dito Gonçalvo Peres. Tests. Afonso Anriques, Loys Gonçalves e Ares alfayate.