GMH/ÍNDICE A-Z

430
1434setembro, 21
Afonso de Moreiras presenta o seu home bo. (fol. 131)
En este día Afonso de Moreiras presentou seu omme boon e protestou de non caer en penna alguna. Tests. Ares alfayate, Joan de Molgas, Gomes Peres de Seixalvo.