GMH/ÍNDICE A-Z

D185
1459, maio, 14
Os fregueses de San Salvador de Prexegueiro establecen unha avinza con mestre Xoán, sineiro, para que fabrique unha campá para a súa igrexa. (fol. 57v)

Os freiges de Prexegeiroo et mestre Joan sineiro, franco.

(Enna çidade d’Ourense, quatorse dias do mes de mayo de LIX annos, Rodrigo da Costa et Joan Cofan de Çebollyno, por sy et en nomme de Pero Lourenço do Pereyro et de Gomes Yanes de Çebollyno et de Pero Pereira, dos outros freigeses de San Salvador de Prexegeyroo, feseron aviinça con mestre Joan syneyro franco que fesese e dese feita e apostada huna canpana para a dita iglesia de Prexegeiroo en esta maneira que se sige, que o dito mestre Joan que faça a dita huna canpana merchante et booa et saan et de boon (vist)* a vista de mesteyraas)*.