GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

A4
1378, febreiro
García Pérez subafora a Xoán González polas voces que el a ten unha viña por cuarta de viño e composta. (fols. 3v-4v)
Sabean quantos esta carta viren (...) (fol. 3v)
em este (primeiro anno) e que dedes della cada cada anno a min e a miña vos a quarta parte do vyño e da conposta que deus em ella der enna vyña, o qual vyño et conposta coleredes por min ou por meu ome, o qual proveeredes de comer e de beber cumunalmente mentre coler(des) o vyño da dita leyra. Outrossy he posto ontre o dito Johan Gonçalves e o dito Garçia Peres que quanto duraren as voses de Garçia Peres que tanto duren as do dito Joan Gonçalves, et se ante seysem as de Garçia Peres que ante seysem as de Joan Gonçalves, et he posto que as castañas que estam redor da leyra e que andan con ela que as teña Mariña Rodrigues de Cas Rodrigo en toda sua vida e aa sua morte que se torne con a dita leyra e que as aja o dito Joan Gonçalves enno tenpo por que ten aforado e (para vos o dito)* Johan Gonçalves aforo vos a dita leyra por a maneira e condiçon sobre dita (...) vos (os)* o dito Johan Gonçalves seerdes anparado e deffeso vos (...) ditas voses /enno dito tenpo\ eu o dito Garçia Peres obrigo a vos o dito Joan Gonçalves (...) que a min son obrigados e os meus et eu o dito (...) que soon presente por min e por as ditas voses assy (...) vos o dito Garçia Peres a dita leyra que me afforades por (...) sobre dita, e para lavrar e parar ben e chantar (...) /o dito foro en cada hun anno\ (...) meus beens movilles (...) (fol. 4)
de fevreiro, era de mill e quatroçentos e des e seys annos. Tests. que foron presentes frey Johan (de)* frade de Sam Lourenço e Gomes Anes de Paradella e Gonçalvo Migees de Pol e outros.