GMH/ÍNDICE A-Z

D161
1459, maio, 7
Sentenza pola que Costanza Paz deberá pagar a Gonzalo de Monterroso cincuenta e oito mrs. e medio de pano que lle mercou. (fol. 48)

Gonçalvo de Monterroso.

En este e por estes tests. mandaron por sentença a Costança Paas que a IX dias dese et pagase a Gonçalvo de Monterroso ameatade de CXVII e que eran LVIII.- e medio con as costas dereytas que jurou en seu juramento deçesorio que llos devia de panno que lle mercara para huna moça e por la outra ameatade que se tornasen aos erdeiros do dito Afonso Anes. (fol. 48)