GMH/ÍNDICE A-Z

150

marzo, 16

Diego Favereiro recibe do mesmo 140 mrs., polos que lle dará catro moios de viño. (fols. 45v-46)

Pero Sanches.

En este dito día e ora e por estas testemunyas Diego Favereiro reçebeu do dito Pero Sanches çento e qoreenta mrs. branca en tres dños. de que se deu por pago et renunçiou etç. por los quaes çento e qoreenta .- se obrigou de lle dar quatro moyos de viño de lagar a esta (fol. 45v)
novidade primeira que ven, do viño das suas viñas que labra arredor desta dita çidade, nen a mayor valia nen a menor, a como valuer rega chaan etç., penna V .- etç., sobre lo qual outorgou obrigaçon forte et firme etç. Tests. os sobre ditos.