GMH/ÍNDICE A-Z

442
1342, outubro, 27. Lugo
O Cabido de Lugo afóralles a Xoán Fernández e á súa muller e a unha voz un terreo en Lugo próximo á igrexa de San Pedro por catro soldos anuais de renda.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 41v.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos, o cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados en cabidoo eno thesouro da dita iglesia, segundo que o avemos de husso et de custume, con outorgamento de Vasco Dias, coengo de Lugo, teente o prestamo de San Pedro, que he çerca a villa de Lugo a Porta de San Pedro, avervamos et afforamos a vos Iohan Fernandes, ferreiro da Porta de San Pedro, et a vossa muller, Orraca Peres, por en todos vossos dias d’anbos et de huna pessoa semellavele de vos qual o pustrimeyro de vos nomear en vida ou a tempo de vosso finamento, hun terreo que esta a par da dita iglesia de San Pedro, que se comesça eno çeleyro que vos Iohan Fernandes y fezestes que [teedes] avervado de nos commo se vay per çima per sobre-la porta et vay ferir enno outro çeleyro que y teen Fernan do Couto et Pedro [Fernandes] en quanto esta a bobeda; et avedes-lo a çercar de parede da huna parte, et da outra cabo a porta dessa iglesia et sobre-la porta faserdes sobrado en guissa que a entrada da porta dessa iglesia fique livre. Et avedes a dar cada anno de renda, a aqueles que teveren o dito prestamo de San Pedro et levaren a renda dessa iglesia, quatro soldos, a quatro dineiros novees por cada tres soldos, desta moneda del rey don Affonso, et avedes-los a pagar cada anno por dia de San Iohan Babtistia, en paz et en salvo enna villa de Lugo. Et a finamento de vos anbos et d’aquela pessoa que for nomeada eno dito vervo o dito terreo con o sobrado et lavor que vos y feserdes deve ficar a o prestameyro de San Pedro et a iglesia de Lugo, livre et quito con todo-los boos paramentos que y foren feitos.

Et eu, Iohan Fernandes sobredito, que estou pressente por min et por la dita mina muller et po-la pessoa sobredita assy reçebo de vos o dito cabidoo con outorgamento do dito Vasco Dias o dito vervo, et obligo todos meus beens para vos pagar cada anno a o dito praço os ditos quatro soldos eu et a dita minna muller et pessoa sobredita. Et que esto seia çerto nos as partes sobreditas rogamos a Fernan Garçia, notario publico de Lugo, que fesese ende esta carta.

Que foy feita en Lugo viinte et sete dias d’outubro, era de mill et CCC LXXXta annos.

Testemoyas que foron presentes: don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; don Pedro Iacome, iuys; don Affonso Eanes, thesoreyro; Andres Peres, Fernando Affonso, Vasco Rodrigues et Iohan Dias et Iohan Gomes, coengos de Lugo; Ruy Peres, porteyro do dito cabidoo.

Et eu Fernan Garçia, notario sobredito dado por autoridade do bispo de Lugo, a esto commo dito he pressente fuy et a rogo das ditas partes esta carta en minna presença fis scripvir en este livro do cabidoo et puge y meu sinal en testemoyo de verdade. Et nos lo dito cabidoo por mayor firmidue mandamos seelar esta carta con noso sello pendente.