GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

A0
----/--/--s/d
Testamento de Vasco Rodríguez. (cuberta)
(...) dia do juiso et (...) quera perdoar os meus pecados (...) enno mosteiro de Santa Maria de (Saveyra) sub (...) que conprir. Iten mando ao dito mosteiro (...) por huun lugar que eu del (...) que llo (...) seu lugar et non os pagando (...) et que
o desconte del o dito Vaasco Fernandes (...) moesteiro o dia que me enterraren por oferta (...) et viño (...) duas teegas de pam (...) teegas de pam para prol da dita iglesia (...). Iten (...) teegas de pam para prol da dita iglesia. Iten mando a Santa Maria de Moreyras duas (...) iglesia. Iten mando (...) /Era sabeam\ duas teegas de pam para prol da (...) para prol da dita iglesia. Iten mando a San Migeel de (...) prol da (...). Iten mando (...) seys teegas (...) longo duas teegas de pam para prol da dita iglesia. Iten (...) teegas de pan para prol da dita iglesia. Iten mando que digan por miña (...) moesteiro et que as digan em dous dias cada (...) minssa oyto por (...) ouve. Iten (...) de Maria Peres sua (...). Iten mando que (...). Et faço miña herdeira a miña filla (...) morendo esta sem seme ou sem ydade conprida que (...) et a Costança (Vales) miña criada et fill(...) de Sam Jurjo et mando que en quanto Eynes Garçia miña (...) beens, mays se se casar mando que partades (...) et (...) que morrendo estes sobre ditos sem seme que se tornen estes beens (...) de Deça escudeiro ou a seus fillos et a outro (...) a dita Eynes Garçia que este Fernan Goterres que (...) de seu quiñon dos ditos beens a el y (...) et dos (...) filla de todos los lugares que (...) faço meus conpridores destas (...) a Lopo (...) meu et rogo (...) ao dito Lopo Fernandes que (...) e miña postromeira vontade (...) outrossy por (...) meu sem (...) porlo seu (...) sem as devedas que eu o dito Vasco Rodrigues devo (...) devo a Alvaro (...) e oyto mrs. (...) prata que tem (...) por oyteenta (brancas) (...) devo (...) qoreenta (...) que lle eu (devo) (...) (cuberta)