GMH/ÍNDICE A-Z

791
1961

Noticia das herdades que tiña dona Mariña Eáns polo mosteiro de Toxos Outos.

B.- Tombo, f. 194r.

Esto tyna de nos donna Marina O\a/nes, moller que fuy de Johan Gonçaluez de Sat: en Parada o que y a ho moestyero, et en Carnota et huun quasal na freegygia de Sant’Ougea de Maraçicos, et a renda de Santa Çeçya de Soneyra a qual este LX soldos, et huun quasal nas Espygas, et teedes y outro casal nas Espygas que chaman de Val Boo, et en Ryba de Sar de Çeltygos ha herdade que fuy de Pero de Soneyra et a herdade que fuy de voz dos crerygos saluo agros apartados quel mandou a huua sua fylla.