GMH/ÍNDICE A-Z

176

abril, 5

Xoán Afonso de Prado presenta un libro. (fol. 57)

A Vº dias de abril, Joan Afonso de Prado presentou hun libro de (- - -)