GMH/ÍNDICE A-Z

545-4
1419, novembro, 3
Noticia da morte do bispo don Francisco no Pozo Meimón e posterior sepultura ante o altar de Santa Eufemia. (cara interior da contraportada)

Ihesus.

Anno do naçemento do noso señor Ihesu Cristo de mill et quatroçentos et dez e nove anos, dia vernes, a çerqa da medea noyte, que eran tres dias do mes de nobenbro, aa parada do Puço a Meymon caeu o bispo o señor obispo don Françisco, de boa memoria, de çima de huun cabalo et levaronno vivo ata o Porto a Barbantes, en onde se finou et amaneçeu finado ao sabado, que eran quatro dias do dito mes do dito anno et trouxerono a esta çidade et deytaronno sepultado ante Santa Oufemea (contraportada interior).