GMH/ÍNDICE A-Z

D107
1459, (abril)
[Fragmento de documento incompleto]. (fols. 33av-33b)
(...) (fol. 33av)
(...) Ponton fesera do moço da dita Giomar Meendes, et a Joan Çebolleiros que seu (...) et se o dito Pero do Ponton non (...) contento dos ditos XXX.- que vese (...) termino ante elles a demandar se (...) mays a se aver ygoallar o que (...) mays.