GMH/ÍNDICE A-Z

470
1345, agosto, 6. Lugo
Álvaro Díaz, arcediago de Neira, afóralles a Lope Ares e á súa muller o vilar de San Pedro de Cerdeiras por tres terzas de pan anuais á igrexa de San Fiz de Cerdeiras e a obriga de construír unha casa.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 46r.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Alvar Dias, arçidiago de Neyra, et amiistrador do mes de iulio en terra de Narla et de Parrega et de Goyos, con outorgamento de don Pedro Iacome, iuyz, et vigario de don Diego Ferrnandes, dayam, et do cabidoo de Lugo, avervamos a vos, Lopo Aras de Sant Pedro de Cerdeyras, et a vossa muller, Sancha Rodrigues, por en toda vossa vida d’anbos, o villar de Sant Pedro de Cerdeyras, con suas dereyturas et pertenenças et herdades et terminos, que a o dito villar perteesçen, tirado ende os disimos persoas et de quanto se y tirar et gaanar, con tal condiçon que lavredes et paredes ben as herdades do dito villar, et dedes de cada anno, a a iglesia de Sant Fiis de Çerdeyras, tres terças de pan, as duas partes de temporao et a terça de serodeo, do meyor pan que ouver na dita herdade do dito villar, et avedes a faser huna casa na herdade do dito villar feita sen malicia, et a pus passamento de vos anbos ha de ficar o dito villar livre, quito et desenbargado a a dita iglesia de Sant Fiis de Çerdeyras con todos los boos paramentos que y foren feitos.

Et nos, os ditos Lopo Ares et Sancha Rodrigues, assy reçebemos o vervo do dito villar, et obligamos nos et nossos bees para o comprir et guardar en todo commo dito he.

Et por que esto seia çerto nos, o dito arçidiago et cabiidoo, mandamos seellar esta carta de nossos seellos pendentes.

Que foy feyto en Lugo seys dias d’agosto, era de mill et CCC LXXXª et tres annos.