GMH/ÍNDICE A-Z

454
1344, xaneiro, 11. Lugo
Fundación de aniversario, realizada por Pedro Lourenzo, sobre as herdades de San Salvador de Calde.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 43v; Libros, lib. 6289 con referencia ao Lib. A, fol. 43.

Era de mill et CCC LXXXª et dous annos, XI dias de ianeyro. Pero Lourenço, çidadano de Lugo, exsecutor et herel de Johan Fernandes, que fuy de Papoe, deu a os aniversarios da iglesia de Lugo toda quanta herdade o dito Johan Fernades avia con suas cassas et formaes, arvores, a monte et a fonte, peru quer que vaam sub signo de San Salvador de Calde, en Papoe et en toda essa fiigregia, a qual herdade da a os ditos aniversarios po-la alma do dito Johan Fernandes, et que lle façan aniversario cada anno en outro dia de Santa Maria de febreyro.

Testemoyas: don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Fernando de Deus, chantres; don Garçia Dias, arçidiago de Sarrea; don Aras Pelaes, arçidiago de Deçon; don Pedro Iacome, iuys: don Affonso Eanes, thesoreyro; Fernando Affonso, coengo, et outros.

Eu Fernando Garçia, notario publico de Lugo, a esto pressente fuy et a rogo do dito Pedro Lourenço esta carta scripvi en este livro do cabidoo et puge y meu sinal.