GMH/ÍNDICE A-Z

124
1317, febreiro, 3
testamento e venda

Xoán Martínez e Martín Pérez Rella, cumpridores dos testamentos de Miguel Páez e da súa muller, Maior Osórez, véndenlles a Pedro González, arcediago de Búbal, e a Afonso Martínez, cóengo, unhas herdades, casa e lagar en Campelos por 4000 mrs.

Inclúe senllos traslados (de data 7 de febreiro de 1317) de cláusulas dos testamentos dos ditos Maior Osórez (13 de setembro de 1314; doc. 71) e Miguel Páez (24 de agosto de 1316; doc. 89).

ACOu, Escrituras II, 25

Eno nomme de deus amen. Eu Moor Osores moller de Migueel Paez mercador de Ourense morador na rua da Corredoyra, jazendo doente de grande door enno meu corpo pero com todo meu siso e con toda mia memoria conprida, temendo que despoys de mia morte veña contenda entre alguuns sobre meus beens, faço e ordino delles meu testamento e mia pustrimeira voentade para senpre valedeira em esta maneira:

Primeyramente mando a mia alma a deus e a sua madre santa Maria que seia mina avogada, e mando soterrar meu corpo enno çimiterio de San Martiño a par du iaz Maria Garçia. Iten mando para me supultaren xii libras de çera etç. Iten instituyo heree em todolos outros meus beens assy movil commo rayz Migueel Paez meu marido. Iten constituo esse meesmo rector e conpridor deste meu testamento e mia pustrimeira voontade e que pague todas estas miñas mandas pellos meus beens e sem seu dapno. Et a tenpo de sua morte se y alguna cousa ficar dos meus beens e dos seus que ordine delles commo vir que mellor for e polla mia alma e pola sua etc. Feyto o testamento em Ourense, xiiiº dias do mes de setenbro, era de mill e tresentos e çinqoeenta e dous annos. Tests. que presentes forom Martin Affonso raçoeyro, Andres Peres clerigo do coro, Gonçalvo Rella mooziño do coro, Martin Rella, Johan Martines da rua d’Oobra, Miguel Paez capelam, Martin da Silva abrocador.

Et eu Bertolameu Peres chantres e chançeler da çidade de Ourense que a esto chamado e rogado presente fuy e fígeno escrivir em mia presença e meu sinal y puge em testimuyo de verdade que tal he. Esta he a clausula do sobredito testamento que ao cabidoo d’Ourense perteençia del por razon da conpra que fez dos herdamentos de Canpelos de Moor Ossores, feyto e signado pello dito Bertholameu Peres chantre e chançeler, a qual eu Migueel Peres notario de Ourense pola igleia desse lugar de vervo a vervo tirey del a pidimento de dom Bertolameu Peres chantre que a pidío em nome do cabidoo e por outoridade de Pero de Barreiros coengo e vigario do onrrado señor dom Gonçalvo pella graça de deus bispo de Ourense e meu sinal y puge que e tal. Esto foy em Ourense, sete dias de fevereyro, era de mill e trezentos e çinqoeenta e çinqo annos. Tests. que presentes forom Gonçalvo Peres prelado de Santa Oufemea de Milmanda, Pero Eanes clerigo e Pero Sutil.

(sinal)

Enno nome de deus amen. Eu Migueel Paez mercador de Ourense morador enna rua da Corredoyra, jazendo doente de grande door enno meu corpo pero com todo meu siso e com toda mia memoria conprida, temendo que depoys de mia morte veña contenda entre alguuns sobre meus beens faco e ordino delles este meu testamento e mia pustrimeira voentade para senpre valedeira em aquesta maneira:

Primeiramente mando a mia alma a deus e a sa madre santa Maria, e mando suterrar meu corpo enno çimiteiro de Sam Martiño aa ausia de Santa Mariña cabo da supultura de Moor Osores, e mando que leven conmigo en oferta en pam e em viño lx soldos etç. Et faço meus herees os sobreditos Johan Martines da rua d’Oobra e Martin Peres dito Rella em lª mr. cada huun e non em mays e façoos rectores e conpridores deste meu testamento por todos meus beens e sem seu dapno. Et mando a estes Johan Martines e Martin Peres que vendam todolas cousas que eu ey assy movil commo rayz para conprir esto que eu mando e todo o al que ficar remanente que o dem pola miña alma e de Moor Osores assy commo dito e. Et doulles todo o poder que a min deu Moor Osores enno seu testamento assy commo o eu ey tam ben do seu commo do meu para conpraren e darem polo amor de deus pola sua alma de Moor Osores e pola miña ali hu entenderen que mellor he. Et mando que todalas mandas de Moor Osores que nom som conpridas que se conpran pelo meu e pelo seu dela, e conprirse ante o seu ca o meu etç. Feyto o testamento em Ourense, xxiiiiº dias de agosto, era de mill e tresentos e çinqoeenta e quatro annos. Tests. que a esto chamadas e rogadas presentes forom Domingo Martines dito Calcañares e Gonçalvo Martines dito Rella clerigos do coro, Pero Eanes dito Mara pixoteiro, Domingo Eanes dito Çoula e Pero Domingues ferreiros, Fernan Peres de Sam Thome, Johan Martines de Sam Çibrao.

Et eu Bertolameu Peres notario jurado da çidade de Ourense pollo bispo e pola igleia desse lugar que a esto chamado e rogado presente fuy e por liçençia e por mandado de dom Bertolameu Peres chantre e chançeler da dita çidade escrivi este testamento por mia mao e meu sinal y pugen que atal est em testimuyo de verdade.

Esta he a clausula do sobredito testamento de Migueel Paez que ao cabidoo d’Ourense del perteençia por razom da conpra que fez dos herdamentos de Canpelos, o qual testamento era feyto e signado por Bertolameu Peres notario d’Ourense e signada com seu signal, a qual eu Migueel Peres notario d’Ourense de vervo a vervo tirey del a pidimento de dom Bertolameu Peres chantre que a pidío em nome do cabidoo. Et por outoridade de Pero de Barreyros coengo e vigario do onrrado padre e señor dom Gonçalvo pela graça de deus bispo de Ourense e meu sinal y puge que e tal. Esto foy em Ourense, vii dias de fevereiro, era de mill e tresentos e çinqoeenta e çinqo annos. Tests. que presentes forom Gonçalvo Peres prelado de Santa Ouffemea de Millmanda, Pero Eanes clerigo e Pero Sutil.

(sinal)

Enno nome de deus amen. Sabeam quantos esta carta viren que nos Johan Martines da rua d’Oobra e Martin Peres dito Rella, çidadaos de Ourense conpridores dos testamentos de Migueel Paez mercador e de sua moller Moor Osores que forom de Ourense e seus heeres em çinqoenta mor. portugueses cada huun de vos pelo poder que nos Migueel Paez deu pelo dito seu testamento e para o conprir, vendemos a vos dom Pero Gonçalves arçidiago de Buval enna igleia d’Ourense e a vos Affonso Martines coengo desse lugar de por meo todos quantos herdamentos e casa e lagar a monte e a fonte com entradas e seydas e com todos seus dereitos e perteenças os ditos Migueel Paez e Moor Osores aviam em termio de Canpelos, tirado ende huna leyra que o dito Migueel Paez mandou a Martin Domingues seu criado, a qual leyra a de ficar a sua morte aa capella de Santa Maria a Madre. Os quaes herdamentos som estes que vos peegamos em esta maneira: Primeiramente logo huna leyra de viña que vem firir enno camiño que vai entre a do cabidoo que foy de Maria Franca da huna parte e a que foy de Moor Ares da outra e vay en fondo topar enna do cabidoo que foy de Migueel Peres e de Roy Peres. Iten outra leyra iaz logo a par do outeiro entre a dita leyra do cabidoo que foy de Migueel Peres e vem firir enno curral do cabidoo que foy de Migueel Peres, commo parte pelo monte en que veem entestar as leyras de Pero Reymondez e de Pero Bispo e en fondo parte pela do cabidoo que foy de Maria Franca e parte pelo monte que foy de Moor Ares. Iten outra leyra he a en que está a casa e lagar, commo vay com seu monte e com sua viña partir logo com a leyra que Migueel Paez mandou a Martiño e parte pelo rego da agoa e ençima vay firir enna margen de Pero Bispo e parte aproon pela leyra do cabidoo que foy de Migueel Peres, commo vay firir eno rego da agoa. Iten outra leyra que chaman das Oliveiras partesse da huna parte pelo rego da agua e da outra parte pela do cabidoo que foy de Miguel Peres e ençima entesta enna do cabidoo que foy de Migueel Peres e en fondo enna da capella que tem Johan Lourenço capelam. Iten outra leyra que chaman do Coutiço da huna parte jaz entre a que foy de Aldonça Migues e a do cabidoo que foy de Migueel Peres e ençima entesta enna de Pero Bispo e en fondo enna do cabidoo que foy de Migueel Peres. Iten ena Caveanca huun tallo que foy de Martin Criado, commo parte pello rego da augoa, e da outra o monte que foy de Martin Criado e ençima topa enna da capella que tem Migueel Eanes de Seyxalvo e en fondo fer em outra de Migueel Paez. Iten outro tallo iaz entre esta que foy de Martin Criado e a do cabidoo que foy de Migueel Peres, e en çima vay a huun rego e en fondo parte pelo rego da agoa. Iten outro tallo iaz entre a da capela que tem Migueel Eanes da huna parte e o rego da agoa da outra e ençima entesta enna da dita capela e en fondo enna do cabidoo que foy de Migueel Peres. Iten outro quadrelo iaz entre outra leyra da dita capela que ten Miguel Eanes e a do cabidoo que foy de Migueel Peres da outra, e ençima entesta enna que foy de Pero Reymondes e en fondo fer ena do cabidoo que foy de Migueel Peres. Iten outro quadrelo iaz a par da do cabidoo que foy de Migueel Peres, e en çima fer ena do cabidoo que foy de Migueel Peres e juntasse com outra leyra que era de Migueel Paez e de Moor Osores, commo se vay firir aa rigueira e passa aalende huun tallo que é de foro de Sobrado, o qual tallo en çima parte pelo terreno que Migueel Peres e Roy Peres aforaron a Domingo Carraço de Ba[r]vadaens, e en fondo pelo rigueiro. Et a leyra jaz entre a da capela que tem Johan Lourenço e da huna parte e da outra contra Bagoy, e vay firir enno rigueiro. Iten outras duas leyras iazem \anbas/ a par enno chao, das quaes huna foy de Johan Orvallo e outra de Johan Golpello, commo se parte en fondo pela que foy de Moor Ares, e ençima enna da capella que tem Migueel Eanes e enna que foy de Pero Reymondes e partensse pelo outeiro de Pero Reymondes, e da outra parte partesse enno piteiro do cabidoo que foy de Maria Franca e de sua filla, e vay huna chave pequena estreyta alende o rego da agoa topar enna margen da leyra da capella que tem Johan Lourenço, e parte esta chave en fondo pela que foy de Moor Ares. Iten outra leyra iaz entre a que foy de Pero Reymondes e a do cabidoo que foy de Maria Franca, e en çima fer enas que forom de Pero Colaço e en fondo eno rego da agoa. Iten outra leyra iaz entre duas leyras do cabidoo que forom de Maria Franca e en çima fer enas de Pero Colaço e en fondo enno rego da agoa. Iten outra leyra iaz entre duas do cabidoo que forom de Maria Franca, e en çima topa enas que forom de Pero Colaço e en fondo fer enno rego da agoa. Vendemos vos estes herdamentos ia peegados que os aiades em jur de herdade para senpre sigundo que os avian os ditos Migueel Paez e Moor Osorez, et façades delles aqueles foros e dereitos que elles eram tiudos de fazer, salvo que vos nom vendemos y nenhuna cousa dos herdamentos que forom Garçia Fernandes que Migueel Paez conprara com Johan Martines de Sam Çibrao. Ca outorgamos que reçebemos de vos por elles o preço que a nos e a vos aprouvo em diñeiros contados quatro mill mor. de diñeiros portugueses de que contam xvi pares de diñeiros novos por tres mor. Et logo todo jur, senorio, possissom e propiedade, voz e auçon e demanda que os ditos Migueel Paez e Moor Osorez aviam ennos ditos herdamentos e nos em seu nome, todo o tollemos deles e de nos e de toda sua voz e poñemolo em vos por esta presente carta que ende mandamos fazer. Et en presença deste notario vos damos logo as cartas das conpras que Migueel Paez e Pero Martines avian por que conprarom estes herdamentos, por que vos anparedes vos e o cabidoo a quen perteençen por razon da conpra que fezerom de Miguel Peres e Roy Peres e Maria Franca e sua filla. Outrossi e posto expresamente que vos anparedes vos por vos e por vossa custa com esta vendiçon e que nom chamedes nunca a nos nen a nossos beens nem outrossi que nom chamedes nen demandedes os beens que forom dos ditos Migueel Paez e Moor Osorez que vos anparem por demanda nen enbargo que vos sobresta vendiçon e herdamentos nem sobre parte delles seia feyta. Feyta a carta em Ourense, tres dias de fevereyro, era de mill e trezentos e çinqoeenta e çinqo annos. Testimuyas que presentes forom Pero Estevees clerigo do coro, Gonçalvo Peres prelado de Santa Oufemea de Millmanda, Affonso Eanes clerigo, Gonçalvo Namorado porteiro do cabidoo, Lourenço Martines ome do chantres, Fernan Miguez notario de Ourense.

Et eu Miguel Peres notario de Ourensse pola igleia desse lugar que aas sobreditas clausullas dos ditos testamentos dos ditos Miguel Paez e de sua moller Moor Osores, aquelas que perteençian a esta venda dos ditos testamentos en miña presença fiz escrivir et esta carta sobredita de venda presente foy e outrosy en miña presença a fiz escrivir e meu signal y fiz que e tal.

(sinal)

[reverso] Cartas das conpras de Canpellos.

Materias

alcume; alimentos; apeo; árbore; arcediago; arquivo; bieito; bispo; cabido; camiño; canon foral; capela; capelán; casas; catedral; cemiterio; cera; chanceler; chantre; cláusula; cóengo; cóengo; coro; crego; criado; cumpridor; curral; dignidades; diñeiros; doente; esmola; esposa; esposo; familia; ferreiro; filla; gran; herdanza; lagar; leira; linde; medidas; mercador; mesa capitular; montes; mosteiro; mozo; nai; notario; notario capitular; oliveira; orde de San Bieito; pai; pan; peixeiro; porteiro; provisor; racioneiro; regato; rúa; sepultura; soldos; testamenteiro; testamento; traslado; venda; vigairo; viña; viño; viúva; xuíz; xurisdición; muller

Persoas

María Franca; Afonso Martínez, cóengo de Ourense; Aldonza Miguez; André Pérez, crego do coro de Ourense; Bartolomeu Pérez, chantre de Ourense; Domingos Carrazo de Barbadás; Domingos Eáns, dito Zoula, ferreiro; Domingos Martínez Calcañares, crego do coro de Ourense; Fernando Miguez, notario; Fernando Pérez de San Tomé; Gonzalo Eáns Namorado, porteiro do cabido; Gonzalo Martínez, dito Rella, crego do coro de Ourense; Gonzalo Pérez de Novoa, bispo de Ourense; Gonzalo Pérez, párroco; Gonzalo Rella, mozo de coro; Lourenzo Martínez, home do chantre de Ourense; Maior Ares; María García; Martiño; Martiño Criado; Martiño da Silva, mercador; Martiño Pérez, dito Rella; Martiño Rella; Miguel Eáns de Seixalbo; Miguel Páez, capelán; Miguel Páez, mercador; Miguel Pérez da Corredoira, notario; Miguel Pérez da Corredoria; Pedro Bispo; Pedro Colazo; Pedro de Barreiros, cóengo de Ourense; Pedro Domínguez, ferreiro; Pedro Eáns, crego; Pedro Eáns, dito Mara, peixeiro; Pedro Estévez, crego do coro de Ourense; Pedro González, arcediago de Búbal; Pedro Reimúndez; Pedro Sutil; Roi Pérez da Corredoira; Xoán Golpello; Xoán Lourenzo, capelán; Xoán Martínez da rúa da Obra; Xoán Martínez de San Cibrán; Xoán Martínez de San Cibrao; Xoán Orballo; Maior Ozores

Outros

Ourense, bispado; Portugal, reino; San Salvador de Sobrado de Trives, mosteiro; Ourense, cabido

Lugares

Bagoy; Barbadás; Búbal. Antiga xurisdición.; Campelos; Caveanca, A; Coutiço; Milmanda, Santa Eufemia; Oliveiras, leira das; Ourense; San Cibrao das Viñas; San Tome; Seixalbo; Sobrado do Bispo; Su o Camiño