GMH/ÍNDICE A-Z

1031
1431, agosto, 30. Roma

O papa Euxenio IV confírmalle á igrexa de Lugo «as liberdades e inmunidades» outorgadas á mesma polos seus predecesores.

CAÑIZARES: pp. 1142-1143, LUGO, AC, est. 21 at. 3º, perg. orix., 240 x 190 mm; Tumbo Nuevo, f. 270 v.