GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Documentos da catedral de Lugo. Século XIV

622
1358, maio, 16. Outeiro de Rei
Carta do adiantado maior de Galicia aos meiriños na que lles ordena que respecten os privilexios do bispo e igrexa de Lugo.
LUGO, AC, Tumbillo Nuevo, traslado polo notario Arias Pérez: 1360-X-27, con referencia ao lib. 10, n.º 43.

De mi Andreu Sanches de Gres, endeantado mayor por el rey en Gallisia e seu merino mayor enos condados, a todos los merinos das merindades de Gallisia que son por mi ou seran d’aqui adelante, e a qualquier ou qualesquier de vos que esta mina carta viredes ou traslado della signado de scrivano publico, salud e boa ventura.

Sabede que don frey Pedro Lopes, obispo de Lugo, me mostrou un ordenamento e carta de noso señor el rey, o qual ordenamento feso enas Cortes de Valladolid, e a dita carta seellada con seu seello de plomo en que se conten que manda, a todos los endeantados e merinos dos seus regnos, que non entren enos coutos e señorios dos perlados das suas yglesias nen façan y justicia, nen enprasen, nen couten nihua cousa a aquellos que y moraren, salvo seendo ellos primeiramente frontados que façan justiçia, e os ditos perlados a non quiseren faser, nen faser conprimento de dereito a os querellosos, que fique a salvo a os ditos seus merinos e adeantados que a façan. E agora, o dito obispo, pidiome e frontoume de parte do dito señor el rey, que lle guardase e conprise o dito ordenamiento, e mandase a vos que o guardaredes e conpriredes. Porque vos mando vista esta miña carta a todos e a cada un de vos, ou traslado della segundo dito he, que non entredes nen façades justicia enos coutos do dito señor obispo de Lugo e da sua yglesia, nen en algun dellos, nen enprasedes, nen coutedes en nihua manera a os moradores de y, nen ponades en ellos talla nen outra peyta nihua, nen consintades a outro nihun que o faça, mais se alguas querellas ouveredes dos ditos coutos, ou dos moradores dellos, enviades frontar a o dito señor obispo que faça dellas aver conprimento de dereito, e el non querendo faser fica a vos a salvo de o faserdes, segundo que o dito senor el rey manda. E non fagadens ende al sub pena de seyscientos morabetinos desta moneda usal, e sub aquellas penas que se eno dito ordenamiento conten, a cada huo de vos. E de como vos esta miña carta for mostrada e conprides, mando a qualquier notario publico que para esto for chamado, que de ende al que vos la mostrar testemoyo signado con su signo porque eu sabea como conprides meu mandado. E non faça ende al su a dita pena. A carta liuda dadela.

Feita en Outero de Rey des e seis dias de mayo, era de mill e tresentos e noventa e seis años.

Eu Pedro Afonso, notario, a fis escrivir por mandado do dito endeantado. Johan Gonzales alcalle.