GMH/ÍNDICE A-Z

138
1435, xaneiro, 18

Estevoo Cruu, xurado de Pontevedra, fai súa procuradora á súa muller Tareija Fariña.

(f. 66 v)

XVIII dias de janeiro. Estevoo Cruu, jurado, feso sua procuradora sua moller Tareija Farina, para demandar todo o que lle deven et dar carta de pago, et a Pero de (...?) et Pero Yanes, escripvano, et Juan de Prol, notario, en todos seus pleitos etc., con poder de sustituir. Testemoyas: Juan de Sevilla, Fernan Lopes, alfayate, et Martiño et Diego criados de mĩ notario.