GMH/ÍNDICE A-Z

074
1457

-74-

Praço e custas.

Este dja, á ora das [bís]peras231. Ante Gomes de Rribademar, juís, paresçeu Ferrnando de Cãpelo / e acusou o praso e lançou en custas a Gonçaluo Carrao, morador en Taragoño. Testigos: Jon Chacõ / e Jon Neto. //

________

231. Está escrito peras.