GMH/ÍNDICE A-Z

31

xaneiro, 12

Sentencia para que nun prazo de nove días Aldonza Cide pague o foro a Álvaro da Burga. (fol. 9)

Alvaro da Burgaa.

(En este día e por estas tests. mandaron por sentença Aldonça Çide que ata IX dias dese Alvaro da Burga CC IIII .- do foro de Diego Meendes)*. (fol. 9)