GMH/ÍNDICE A-Z

D19
1459, marzo, 2
Afonso Enríquez e Luís (...) ofrécense como fiadores de Álvaro López e (Afonso de) Verín para que os xuíces lles concedan a estes a liberdade condicional. (fol. 6v)
Alvaro Lopes.
En este día Afonso Anriques et Loys (...) man comuun se obrigaron por (...) carçareiros dos ditos Alvaro Lopes (...) Berín et de os tornar a dita cadea (...) et cada que fosen requeridos porlos ditos juises et de estar ao juiso et conprir de dereito. Tests. Pero Gonçalves, Loys d’Alvan mercadores, Joan de Ferreyra, Joan de Lyon.