GMH/ÍNDICE A-Z

124

marzo, 1

Afonso García outorga poder a Abrahán de León para demandar no seu nome certa contía de diñeiro a un preso na cadea do Concello. (fol. 39)

março
 Entregoulle os recados et
deron o poder por
nenhun.

(Et despois desto, día lues, o primeiro día do mes de março, Afonso Garçia deu todo seu poder conprido Abraan de Lyon para que por el e en seu nome posa demandar os mrs. contiundos en quatro recados e aver os ditos mrs. e cobrarlos do dito (- - -) que estava preso en cadea en poder do dito Afonso Yanes, e dar carta e cartas de pago etç. para o qual lle deu poder conprido etç. e obrigou seus beens etç. Tests. Loys Gonçalves de Valladolid escripvano del rey et Afonso Garçia de Arevallo, Alvaro Çide notario)*.