GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

82

febreiro, 5

Sentencia contra a mesma ordenándolle devolver a Afonso de Mende 12 brancas que lle cobrara de máis nunha venda de viño. (fol. 26v)

Afonso de Meende.

En este día e por estas testemunyas mandaron por sentença a dita Costança da Edreira que doje ata IX dias dese et pagase Afonso de Meende XII brancas de viño que lle posera en conta mays que non ouvera, con as custas. (fol. 26v)