GMH/ÍNDICE A-Z

345
1336, outubro, 4. Lugo
Domingo Pérez dóalle polo seu testamento á igrexa de Lugo a metade dunha casa.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 8r. Traslado da cláusula testamentaria correspondente: 1327-II-26; Libros, lib. 6289 con referencia ao Lib. A, fol. 8. V. CD n.º 226.