GMH/ÍNDICE A-Z

464
1345, xuño, 12. Lugo
O vigairo Pedro Xácome e o Cabido afóranlle a Fernando Díaz, clérigo, e a unha voz as propiedades de Vilapedre, nas freguesías de San Fiz, San Miguel de Goián e San Salvador de Calleiros, por renda anual de 12 oitavas de pan, a obriga de construír unha casa, un muíño e plantar 15 árbores.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 45v.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos Pero Iacome, iuys, vigario de don Diego Ferrnandes, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, con outorgamento de Vaasco Rodrigues, coengo desse lugar, teente a amiistraçon do mes de desembre en terra de Santa Alla Alta, avervamos et afforamos a vos Fernando Diaz, clerigo de San Sanyoane de Muro, et a Elvira Gonçalves, filla de Gonçalvo Peres de Supena, por en todos vosos dias d’anbos et de huna pessoa qual nomear o pustrimeyro de vos, todo quanto herdamento a iglesia de Lugo ha en Tremeado de Villapedre, sub signos de San Fiiz et de San Miguel de Goyan et de San Salvador de Qualleyros, con suas cassas et arvores et con todas suas dereyturas et pertenenças; o qual herdamento trouxo por la iglesia de Lugo Maria Ferrnandes et seu fillo, Iohan Castello, a a tal pleito et vervo que vos et aquela pessoa que ficar o dito vervo lavredes et façades lavrar et parar ben o dito herdamento, et que saquedes de monte aqueles [ca fuy] lavrado, et façades y huna cassa cabo das outras que y estan, et hun moyno enno rigueyro de Goyam aly ut el suya estar, et mantenades as ditas cassas et moyno feytas en boo estado. Et avedes y a chantar quinse arvores que prendan. Et avedes a dar cada ano en salvo, a o amystrador que tever a dita amiistraçon por la iglesia de Lugo, dose oytavas de pan por teega dereyta de Sarria, as duas partes de temporao et a terça de serodeo, do mellor pan que y ouver posta a semente. Et demays avedes a dar, a a dita amiistraçon et a a iglesia de Lugo, huna oytava et mea de herdade semente, sub os ditos signos, para senpre por iur de herdade, et avedes-la logo de mostrar et peegar a o dito Vasco Rodrigues, amiistrador, que a reçeba en nome da iglesia, et vos et a dita pessoa teerdes-la con este outro herdamento et vervo sobredito en vossos dias, et a morte de vos anvos et de pessoa que no dito vervo for nomeada devedes a leyxar o dito herdamento et cassas et moyno feitas et a dita oytava et mea de herdade semente a a iglesia de Lugo, livres et quitas con todos los boos paramentos que y foren feytos.

Et eu, o dito Fernando Dias, que estou pressente por min et por la dita Elvira Rodrigues et por la pessoa que for nomeada, commo sobredito he, assy reçebo de vos, lo vigario, dayam et cabidoo et amiystrador sobreditos, o dito vervo et foro, et obligo todos meus beens et seus para o conprir en todo segundo sobredito he. Et que esto seia çerto et non venna en dulta nos las partes sobreditas rogamos a Fernan Garçia, notario publico de Lugo, que fezesse desto duas cartas tal huna commo outra, huna no livro do cabidoo et outra a o dito Fernando Dias, et por mayor firmidue nos lo cabidoo mandamos seellar esta carta de noso seello.

Que fuy feyta en Lugo XII dias de junyo, era de mill et CCC LXXXª et tres annos.

Testemoyas que foron presentes: don Fernando de Deus, chantres; don Garçia Dias, arçediano de Sarria; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; don Affonso Eanes, thesoreyro; Vaasco Rodrigues, Fernando Affonso, Iohan Dias, coengos; Iohan Fernandes, Lopo Domingues, raçoeyros de Lugo; Iacome Eanes, Fernando Peres, Afoso Peres, clerigos do coro de Lugo ts.

Et eu Fernan Garçia, notario publico de Lugo, dado por autoridade do bispo desse lugar, a esto que sobredito he pressente fuy et a rogo das partes sobreditas esta carta en minna pressença fiz scripvir en este livro do cabidoo et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.