GMH/ÍNDICE A-Z

157
1316, maio, 31. Lugo
Cartas en branco que o bispo de Lugo levou á corte.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 56v.

Era de mill CCCLIIII annos, pustrimeiro dia de mayo. Nosso senor obispo, don frey Johan, en indo a cas del rey con don Filipe para adubar proveyto de sua eglesia, levou quatro cartas brancas de pulgameo de coyro seeladas con seelo pendente do cabidoo, et has de dar scriptas a proveyto de sua eglesia, ou brancas commo as levou.

Estas cartas foron entregas a o cabidoo.