GMH/ÍNDICE A-Z

501
1398, outubro, 8
testamento

Traslado de cláusulas do testamento de Domingo Iáñez de Santa Ouxea, veciño de Ourense, polo que lle deixa ao cabido media viña no Souto do Bispo para un aniversario.

ACOu, Escrituras II, 38

Sabean quantos esta carta de testamento viren commo eu Domingo Anes de Santa Ougea vesiño e morador enna çidade d’Ourense jazendo doente enno meu corpo e temendome da morte que he cousa natural por que todos los do mundo avemos de passar, pero graças a deus ben acordado con todo meu siso e meu entendemento qual me deus quiso dar, faço e hordeno meu testamento e miña manda e miña postromeira voontade firme e valedeira para senpre. Primeiramente mando e dou a miña alma a deus padre que a criou e a remiiu porlo seu santo sange preçioso e rogo e peço por merçee moyto omilldosamente aa virgen señora santa Maria sua madre con todos los santos e santas da corte do çeo que lle roguen por min que me queyra perdoar os meus pecados enna ora da morte e ao dia do juyzo amen. Iten mando enterrar o meu corpo enno moesteiro de San Françisco d’Ourense enna caustra dante santo Antonio et mando que leven comigo por offerta o dia que me enterraren media fanega de pan branco e huun puçal de viño. Iten mando que digan triinta minssas por miña alma o dia que me enterraren etç. Et entre las outras cousas que eran escriptas e conteudas enno dito testamento era escripta e conteuda en el huna clausula que disia assy: Iten mando ao cabidoo da igleia de Ourense viinte mrs. en cada huun anno para senpre porla miña metade da viña do Souto do Bispo e o dito cabidoo que me veña faser onra et me façan huun aniverssario por miña alma en cada huun anno para senpre en dia de San Lourenço etç. Este he o traslado da dita clausula conteuda enno testamento do dito Domingo Eanes de Santa Ougea, a qual eu Françisco Yanes notario publico da çidade d’Ourense por lo bispo e por la igleia desse lugar por quen passou e foy feyto e outorgado o dito testamento, escrivi e aqui ben e verdadeiramente trasladey a pedimento de Juan da Agoada raçoeiro da igleia d’Ourense procurador do dito cabidoo, o qual dito testamento foy feyto e outorgado porlo dito Domingo Anes de Santa Ougea enna çidade d’Ourense, martes oyto dias do mes de oytubro do anno do nasçemento do nosso señor Jhesu Cristo de mill e tresentos e noveenta e oyto annos. Tests. que presentes foron e viron leer e publicar o dito testamento Juan Peres de Santome e Pero Rodrigues Longo e Martin da Armada e Pero Fernandes de Ravanal e Domingo do Vale vesiños e moradores enna dita çidade d’Ourense e outros.

Et eu Françisco Yanes notario publico da çidade d’Ourense por lo bispo e por igleia desse lugar a esto que dito he presente foy e ho escrivi et aqui meu nomme e signal puge por testimunyo de verdade que tal he.

(sinal)

[reverso] Clausula de Rodrigo Eanes de Santa Ougea por que mandou porla viña do Souto do Bispo que está su o camiño por onde vam para a ponte para senpre viinte mrs. para un aniversario.