GMH/ÍNDICE A-Z

277
1331, setembro, 27. Lugo

Cláusula testamentaria de Afonso Martíns, mercador, veciño de Lugo.

MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 68v.

Era de mill et CCCLXIXe annos et quotum tres dias por andar de setembre. Sabam quantos esta carta virem commo eu Jacome Eanes, notario publico de Lugo, vy et ley un testamento d’Affonso Martines, mercador, morador na Coytelaria, o qual testamento fora feyto por Ruy Ferrnandes, notario de Lugo, segundo que se en el contina, o qual testamento se começava asy: «In Dei nomine amen. Sabeam quantos esta carta virem commo eu Affonso Martines, mercador, morador na Coytelaria iacendo doente etc...» o qual testamento fora feito segundo que se en el [...] deç dias [...] enna era sobredita, enno qual iacian escriptas por testemoyas: Affonso Peres, scrivan; Pedro Andres, Domingo Mourao, beyneyro; Martin Eanes, Pasqualete Farneyro, Affonso Ares [...]. Enno qual testamento se continna entre las outras cousas: «Item mando doçe soldos cada anno por aniversario a a iglesia de Lugo pe-la mia casa do Forno que he en rua Nova que esta cabo da casa que foy de Pedro [coengo].