GMH/ÍNDICE A-Z

D176
1459, maio, 8
Prazo a un veciño de Ceboliño para que presente proba nunha acusación feita contra el sobre a perda de valor dunha moeda. (fol. 53v)
A oyto de mayo, o dito Pero de Miranda reçebeu a prova (- - -) morador en Çebollyno, para que doje a IX dias provase como lle disera Lopo de Bujan que a dobra que del tyna que era pasada. Tests. Pero Pereira, Fernando et o yrmaao de Rodrigo Ares et (- - -) moradores en Çebollyno.